Terug naar overzicht POM Limburg en Locate in Limburg pakken uit met innovatief concept 'Expat Centre Limburg'

Limburg heeft als Vlaamse euregionale grensregio, binnen het grensgebied ‘Euregio MaasRijn’, en haar geografische ligging in de kennisdriehoek Eindhoven, Aken, Leuven (zogenaamde ELAT) uitstekende carrièremogelijkheden en een hoge levenskwaliteit voor internationaal toptalent. Die troeven worden internationaal onvoldoende in de markt gezet. Hierdoor loopt de verwelkoming, integratie en retentie van het potentieel van dat buitenlands toptalent, niet of nauwelijks optimaal.

Topregio’s zijn magneten voor buitenlands toptalent die naast kennis en kunde ook een netwerkpotentieel meebrengen als hefboom voor meer internationaal ondernemerschap en investeringen. De jarenlange werking van Locate in Limburg, het unieke Invest Promotie Agentschap voor Limburg om buitenlandse bedrijven naar Limburg te halen, toont aan dat naast de aanwezigheid van vlotte financiering, de geografische ligging, beschikbare ruimte om te ondernemen vooral de emotionele verbondenheid met de regio ‘de zogenaamde emo-factor, de belangrijkste troeven zijn voor regio’s als Limburg om zich te onderscheiden in het aantrekken van buitenlandse bedrijvigheid. Het Expat Centre Limburg heeft de ambitie om een goede welkomcultuur uit te dragen aan dat internationaal toptalent waarbij ze naast een goede ontvangst in onze regio ook een eerste aanspreekpunt hebben voor al hun belangrijkste uitdagingen en vragen gedurende hun verblijf, en bij hun terugkeer een blijvend netwerkpotentieel aanbieden aan hun gastregio. Het nieuwe ‘Expat Centre Limburg’ beoogt hen dus beter te ontvangen, te ontzorgen en te binden aan Limburg zodat hun verbondenheid met Limburg versterkt en blijvend is en er voor Limburg een langdurige netwerkwaarde is voor vervolginvesteringen en netwerkkracht gedurende hun verblijf en bij hun latente terugkeer.

“Limburg is een open en gastvrije regio waar het goed is om te wonen, werken en leven. Met dit onthaalbureau realiseren we weer een mooie schakel en troef in het economische ecosysteem van de toekomst. Het brengt ons een mooi netwerkpotentieel in onze acquisitiestrategie.” stelt Herman Reynders, Gouverneur en Voorzitter Locate in Limburg.

“Onze omliggende regio’s hebben reeds de eerste prille stappen in gelijkaardige onthaalbureaus gezet. En dankzij het Europese geld in het kader van het euregionaal ‘YouRegion’ Interreg-project zet nu ook Belgisch Limburg in op de uitbouw van een onthaalbureau voor hoogopgeleide nieuwkomers. In een eerste fase zullen we de ‘best practises’ over de landgrenzen heen in kaart brengen en die in een tweede fase optimaliseren, vertalen naar Limburg en ze implementeren met als hoofddoel meer expats naar de regio te halen, ze kwaliteitsvol te begeleiden naar een integratie en als ze vertrekken ze emotioneel te binden aan de regio met een blijvend netwerkpotentieel,” aldus gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput.

Om dit onthaalbureau duurzaam te trekken, uit te bouwen en het Limburgse ecosysteem verder te versterken, gaan Locate in Limburg en POM Limburg nu op zoek naar een hands-on senior-manager in de schoot van POM Limburg op de Corda Campus. • 20-05-2019
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.