Terug naar overzicht POM Limburg en Limburgse bedrijven ambiëren pool voor magazijnmedewerkers

Om het logistiek DNA van onze regio verder te versterken, verwacht de sector een blijvend toenemende vraag naar magazijnmedewerkers. Die job is nu al een knelpuntberoep. Daarom gaat POM Limburg bedrijven in Limburg begeleiden bij het oprichten van een pool van flexibele magazijnmedewerkers. De pool creëert een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Tijdens piekperiodes kunnen bedrijven op een eenvoudige manier goed opgeleide werkkrachten uit de pool inschakelen. De werknemers krijgen op hun beurt de kans om een ruime ervaring op te doen in een duurzame vorm van tewerkstelling. Dit laatste is een grote meerwaarde voor de poolmedewerkers aangezien de instroom in de functie van magazijnmedewerker vandaag vaak via tijdelijke tewerkstelling verloopt.

Stevige logistieke investeringen
De logistieke sector is bezig aan een opmars in onze provincie. Getuige daarvan de belangrijke investeringen van een aantal logistieke bedrijven in Limburg tijdens de afgelopen jaren en de geplande ontwikkelingen op de oude Ford-site in Genk.

Door deze groei stijgt de vraag naar goed opgeleide magazijnmedewerkers. Daarom zet POM Limburg, als initiatief uit de logistieke platformwerking onder leiding van mevrouw Kristel Cielen, een nieuw project in de steigers, vertelt gedeputeerde Erik Gerits, voorzitter POM Limburg: “We richten een pool van flexibele magazijnmedewerkers op. Tijdens hun piekperiodes kunnen bedrijven een beroep doen op goed opgeleide magazijnmedewerkers zoals hef- en reachtruckchauffeurs, orderpickers, inpakkers, laders en lossers. De exacte functies zullen afhangen van de behoeften van de deelnemende bedrijven. Op minder drukke momenten komen de magazijnmedewerkers terug in de pool en kunnen ze ingeschakeld worden in andere bedrijven. Zo helpen we bedrijven met logistieke activiteiten om hun personeelsbezetting efficiënter te organiseren.”

Voordelen voor bedrijven én werknemers
Pascal Vranken, voorzitter van het Logistiek Platform Limburg, verwacht dat bedrijven op deze manier gemakkelijker in staat zijn om magazijnmedewerkers te vinden en te binden: “De huidige economie, met een oprukkende e-commerce, vergt wendbare bedrijven. Maar het is niet eenvoudig om geschikt en flexibel personeel te vinden in piekperiodes. Poolwerknemers kennen de producten, de procedures, de taken, de collega’s, … in de deelnemende bedrijven en zijn daardoor onmiddellijk productief en inzetbaar wanneer dat nodig is. De pool vormt een perfecte aanvulling op bestaande instrumenten zoals uitzendarbeid en contracten van bepaalde duur. Binnen de sector bestaat een breed draagvlak voor dit initiatief.”

Deze originele manier van werken biedt ook voordelen voor de werknemers. De poolmedewerkers oefenen een gevarieerde job uit, zijn duurzaam tewerkgesteld, hebben interessante opleidingsmogelijkheden én krijgen de kans om werkervaring op te doen bij verschillende bedrijven (zonder als ‘jobhopper’ te worden bestempeld).

Van 20 naar 150 poolmedewerkers
POM Limburg faciliteert het project. De organisatie schakelt een externe expert in die de behoeften van de bedrijven in kaart brengt en het project begeleidt. Het zijn uiteindelijk de Limburgse bedrijven zelf die de pool oprichten en organiseren. Erik Gerits legt uit: “We hebben de ambitie om de pool van magazijnmedewerkers tegen medio 2018 op de sporen te krijgen. We beogen een pool van een 20-tal magazijnmedewerkers binnen het eerste jaar met een uitgroei tot 150 magazijnmedewerkers binnen drie jaar

Samen met de sector concept verfijnen
Tijdens 2 workshops begin dit jaar kwamen experten en geïnteresseerde bedrijven samen om het poolconcept te verfijnen. De volgende stap is het maken van afspraken voor horizontale samenwerking tussen de deelnemende bedrijven. Tegen juni 2018 zullen de Limburgse bedrijven deze pool kunnen opstarten.

Bedrijven in Limburg die interesse hebben om mee te werken aan de pool van magazijnmedewerkers kunnen zich melden bij POM Limburg via logistiekplatform@pomlimburg.be of 011 300 135.

  • 26-10-2017
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.