Terug naar overzicht POM Limburg bundelt officiële cijfers economische impact in coronamonitor

Tegenwoordig wordt men via diverse kanalen overspoeld met allerlei ramingen over de economische impact van het coronavirus. Om het overzicht te bewaren en een objectief beeld te geven van hoe zwaar de Limburgse economie momenteel wordt getroffen, heeft POM Limburg de coronamonitor ontwikkeld. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “Er is op dit moment grote nood aan betrouwbare en objectieve cijfers. In de coronamonitor doen we enkel een beroep op officiële statistieken die door federale en Vlaamse overheidsinstellingen worden vrijgegeven. Daarvan weten we dat ze gevalideerd zijn en de volledige economie in beschouwing nemen. De eerste gebundelde resultaten zijn uiteraard niet rooskleurig, maar zetten alles tegelijkertijd in het juiste perspectief.”

POM Limburg bundelde de officiële en reeds bekende statistieken van maart en april over tijdelijke werkloosheid, werkloosheid, vacatures, faillissementen en ondernemersvertrouwen. De monitor richt zich op de meest recente maandcijfers en evoluties. Enkele opvallende vaststellingen:

 • In maart telde Limburg 50.349 tijdelijk werklozen wegens COVID-19, of zowat 1 op 6 van alle Limburgse loontrekkenden. Dit aantal ligt ongeveer vijf keer zo hoog dan het aantal dossiers voor economische werkloosheid een maand eerder.
 • Met ruim 27.000 werkzoekenden in april valt Limburg terug op het niveau van 3 jaar geleden. De toename in Limburg (+13,3% op jaarbasis) was iets sterker dan gemiddeld in Vlaanderen.
 • De werkzoekendengraad in Limburg steeg van 5,9% in april ’19 naar 6,7% in april ’20. De kloof met Vlaanderen (6,5%) wordt daarmee opnieuw iets groter.
 • Het aantal nieuwe vacatures in Limburg lag in april 36% lager dan in april vorig jaar, maar dankzij de land- en tuinbouw bleef de daling in onze provincie nog enigszins ‘beperkt’ in vergelijking met de andere Vlaamse provincies.

 • Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “We blijven de situatie op de voet volgen zodat we vanuit het beleid de juiste ondersteuning kunnen bieden aan werkgevers en werknemers. Het is belangrijk dat we ons daarbij kunnen beroepen op objectieve informatie zoals die in de coronamonitor is opgenomen.”

  De monitor wordt geactualiseerd van zodra er nieuwe cijfergegevens worden vrijgegeven en aangevuld met andere indicatoren wanneer deze relevante trends zichtbaar maken. Het gaat om een online document, met heel wat interactieve grafieken, dat kan geraadpleegd worden via de website van POM Limburg: https://www.pomlimburg.be/kennis/coronamonitor/. Updates zullen worden aangekondigd via onze sociale media of nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via info@pomlimburg.be.

  • 28-05-2020
  • Thema's

   • Kennis
   • Ruimte
   • Sectoren
  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.