Terug naar overzicht POM-antennes connecteren mature bedrijven en start-ups

In C-mine crib organiseren de POM-antennes op vrijdag 25 juni een ontmoeting tussen mature bedrijven en start-ups. De POM-antennes zijn de nieuwe tak van POM Limburg, die de werking van POM vertaalt naar het terrein. Het team connecteert start-ups en mature bedrijven met het bestaande economisch ecosysteem. Het ontmoetingsmoment rond datavalorisatie is opgezet als een captain’s table. Het is de tweede van een maandelijkse reeks rond uiteenlopende thema’s.

De POM-antennes zijn bruggenbouwers, die de verschillende economische spelers in Limburg dichter bij elkaar brengen. Gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput: “De antennes vertalen onze POM-werking naar het terrein en versterken onze dienstverlening. Ze connecteren start-ups en scale-ups met mature bedrijven, maar zijn ook onze link naar de lokale besturen. Ze leiden bedrijven en andere stakeholders naar onze innovatieve projecten en platformen.” Het antenneteam zal zich ook letterlijk op het terrein vestigen. “Het team zal onder andere werken vanuit de Limburgse incubatoren en vanuit Noord-Limburg. Daarnaast organiseren ze op regelmatige basis ontmoetingsmomenten tussen relevante actoren.”

Captain’s table
Zo’n ontmoetingsmoment vindt op vrijdag 25 juni plaats in C-mine crib en is opgezet als een captain’s table. Tom Vandeput: “Op een cruiseschip nodigt de kapitein passagiers aan zijn tafel uit waarvan hij vindt dat ze elkaar beter moeten leren kennen. Hetzelfde principe passen we hier toe. De start-ups en mature bedrijven ontmoeten elkaar rond een gezamenlijke uitdaging: hoe data valoriseren met behulp van nieuwe technologieën, zoals artificiële intelligentie. De bedoeling is dat alle partijen van elkaars expertise kunnen leren.” Rond de tafel zitten ondermeer mature bedrijven Nelissen Steenfabrieken en Punch Metals. Naast hen nemen onder andere de start-ups Infofarm, Dillen Technologies, Vlegel Technology en Strain2Data plaats.

Maandelijks concept
Het concept van de captain’s tables wordt maandelijks herhaald, telkens op een andere locatie. Tom Vandeput: “Het principe is telkens hetzelfde. We brengen verschillende actoren uit het Limburgse economische veld samen rond een bepaald thema, zoals circulaire economie, healthtech of robotisering. Die actoren kunnen start-ups, scale-ups, mature bedrijven, maar ook overheden of investeerders zijn. De POM-antennes faciliteren en modereren. Ons doel is bereikt als uit deze bijeenkomsten nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Daarnaast halen we hier ideeën en behoeften vanop het terrein uit waar we in een bredere context mee aan de slag kunnen.”

  • 25-06-2021
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.