Terug naar overzicht Platform bouw Limburg analyseert de kerncijfers: bouw veert op maar vindt de mensen niet

Positief effect op de hele economie in Limburg door inhaalbeweging bouw in Limburg
Na een golf van faillissementen van vooral zelfstandigen en kleinere bouwbedrijven, gaat het vandaag terug beter met de bouw in Limburg. In 2017 realiseerden de bijna 9.400 bouwbedrijven in Limburg een omzet van 5,6 miljard euro, een omzetstijging van maar liefst 47% op tien jaar tijd.

Omzetverhoging betekent echter niet automatisch rendementsverhoging. Op vlak van tewerkstelling doet de bouw het goed. 24 000 Limburgers, oftewel 6,5% van de werkenden, zijn actief in de bouw. Maar het kunnen er nog veel meer zijn, er is voldoende werk, er zijn massa’s vacatures maar heel wat bouwbedrijven krijgen die lege plekken niet ingevuld. “We laten hierdoor nog heel wat kansen schieten”. Daarom is het belangrijk om krachten te bundelen en blijvend in te zetten op innovatie, op alle vlakken. Het Platform Bouw Limburg, recent door Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg opgestart, heeft tot doel om innovatieve projecten en acties op te zetten ter versterking van de bouw in Limburg.

Jaarlijkse cijfers van Confederatie Bouw bevestigen economische inhaalbeweging van de bouw in Limburg
De bruto toegevoegde waarde, een belangrijke parameter om het economisch belang van een sector te meten, is sinds 2013 stijgend voor de bouw in Limburg en bedroeg eind 2017 meer dan 1,73 miljard euro. Hiermee is de bouw goed voor 7,5% van de toegevoegde waarde die Limburg creëert. ”Ondanks deze veelbelovende cijfers blijkt dat veel bouwondernemingen verklaren dat hun gezondheidstoestand zorgwekkend is”, zegt Chris Slaets, gedelegeerd bestuurder – directeur van Confederatie Bouw Limburg.

Impact bouw heeft een multiplicatoreffect van 2,5
“Wanneer het goed gaat met de bouwsector in Limburg, heeft dit een positief effect op de hele economie in Limburg” zegt gedeputeerde Gerits, voorzitter van POM Limburg en gedeputeerde van economie. De bouw genereert immers veel indirecte activiteiten, zoals de productie en handel van bouwmaterialen. Volgens het Federaal Planbureau moet het gewicht van de bouwsector vermenigvuldigd worden met een factor 2,5 om het indirect effect te meten. Hiermee rekening houdend is de bouwsector goed voor 18,5% van de toegevoegde waarde gecreëerd in Limburg en 13% van de werkgelegenheid in de privésector in Limburg.

“Maar we zouden in principe nog beter kunnen”, zegt Chris Slaets. “We hebben massa’s openstaande vacatures, zelfs bijna het dubbele dan begin vorig jaar maar de bouwbedrijven krijgen de lege plekken niet ingevuld.” Het tekort aan personeel is momenteel één van de grootste bekommernissen van de Limburgse bouwbedrijven. Om beter voorbereid te zijn op de toekomst opteren de bedrijven voor een grondige transformatie maar zal het vinden van de nodige talenten absoluut noodzakelijk zijn.

Hoogste aantal zelfstandigen in bouw ooit
Van de 24.000 Limburgers actief in de bouwsector zijn er maar liefst 6.346 op zelfstandige basis aan de slag. Het hoogste aantal ooit. 62% van de zelfstandigen doet dit in hoofdberoep. De grote diversiteit van bouwactiviteiten biedt immers veel opportuniteiten voor éénmansbedrijven, vooral in de deelsectoren installaties, afwerking of in andere gespecialiseerde activiteiten. De verzelfstandiging is kleiner in de algemene aannemingswerken.

De Limburgse bouw is een KMO-sector
Naast zelfstandigen vormen vooral KMO’s het economisch weefsel van de Limburgse bouwsector. Samen stellen zij 17.570 werknemers te werk. Van alle Vlaamse werkgevers in de bouw is 15% gevestigd in Limburg. Daarmee is de bouwsector sterk aanwezig in Limburg want gemiddeld over alle sectoren heen is Limburg goed voor een aandeel van 13% werkgevers. 98% van de werkgevers in de bouw in Limburg telt minder dan 50 werknemers. De overgrote meerderheid van de werkgevers heeft 1 tot 4 werknemers in dienst. Er zijn 15 grotere Limburgse bouwbedrijven die tussen 100 en 499 mensen tewerkstellen.

Krachten bundelen en inzetten op open innovatie en hefboomprojecten via Platform Bouw Limburg
Om projecten en acties op te zetten ter versterking van de bouwsector in Limburg brengen Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg bouwondernemers, kennisinstellingen en overheden volgens het triple helix model samen in het Platform Bouw Limburg. Dit platform ging recent van start en bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende deelsectoren in de bouw. Voorzitster van het Platform Vicky Dethier, gedelegeerd bestuurder Bouwbedrijf Dethier, licht toe: “Door de projecten via het platform op te zetten, kunnen we expertise delen en inspelen op de noden en verwachtingen van alle deelaspecten van de sector. Zo kunnen we samen een antwoord bieden aan de uitdagingen van de bouw en concrete acties realiseren die voor elk bouwbedrijf in Limburg een toegevoegde waarde bieden. Want de toekomst in Limburg die beloof je niet, die bouw je samen.”

 • 16-05-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.