Terug naar overzicht Ondernemers voelen discriminatie aan den lijve

Weet je hoe het voelt om gediscrimineerd te worden? Vanaf nu kan je dit met onze virtual reality bril aan de lijve ondervinden. Voor het ESF project “Talent boven Vooroordelen” ontwikkelt POM Limburg 5 tools die werknemers en werkgevers doen stil staan bij de (on)bewuste vooroordelen die er nog steeds op de werkvloer bestaan.

Nog steeds vooroordelen
Vandaag merken we nog steeds dat vooroordelen en discriminatie t.o.v. bepaalde groepen spelen op de arbeidsmarkt en werkvloer. Een indicator hiervoor zijn bijvoorbeeld de klachten die Unia in 2016 ontving. Er kwamen 5619 meldingen binnen over vermoedelijke discriminatie, waarvan 1098 binnen het domein werk. 1647 klachten hadden betrekking op raciale criteria en 852 op het criterium handicap. Door deze vooroordelen en discriminatie blijft veel talent op de arbeidsmarkt onbenut.

Project talent boven vooroordelen
Binnen het project “Talent boven Vooroordelen” wil POM Limburg een aantal tools ontwikkelen die enerzijds tonen hoe absurd het is om vooroordelen en discriminatie te hebben en anderzijds werkgevers aanzetten om over te schakelen naar een talentbenadering.

Gelijktijdig loopt een onderzoek door de Universiteit Hasselt (SEIN) om een diepgaand inzicht te krijgen in vooroordelen en discriminatie op basis van afkomst en handicap op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Het project krijgt ondersteuning van alle sociale partners, GRIP, het minderhedenforum en het Vormingsfonds voor de Uitzendkrachten.

Ondernemers voelen discriminatie zelf aan den lijve
De eerste twee tools werden intussen ontwikkeld. Naast een aantal reële verkeersborden met een discriminerende boodschap om aan te tonen hoe absurd discriminatie is, werden twee 360° films ontwikkeld. Door een virtual reality bril kruip je in de huid van de gediscrimineerde persoon en ervaar je aan den lijve wat het is om tegen vooroordelen aan te botsen. Je kan hierbij kiezen tussen een filmpje over arbeidshandicap of over migratieachtergrond.

De voorbije maanden ging POM Limburg met deze twee tools de baan op. Zoveel mogelijk sleutelfiguren uit de ondernemerswereld werden uitgenodigd om deze Virtual reality bril op te zetten. Ongeveer een 80-tal werkgevers kropen in de huid van een ingenieur in een rolstoel of een manager met een migratieachtergrond. De reacties waren uitermate positief.


 • 28-02-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.