Terug naar overzicht ​Noord-Limburg aan de slag met diepe geothermische energie o.a. door krachtenbundeling onder impuls van POM Limburg

Hernieuwbare warmte en energie op basis van Limburgse aardwarmte zou een belangrijke toekomstige stap kunnen zijn voor het klimaat. Nederland, Duitsland en België zijn ervan overtuigd dat de ondergrond van het grensgebied daarbij kan helpen. Vooral het Noorden van onze provincie zou over heel wat potentieel beschikken. Om dit in Bree en Lommel nader te onderzoeken maakt de provincie 126.000 euro vrij. POM Limburg speelde in de voorbereiding een belangrijke rol door in te zetten op krachtenbundeling.

Technische en economische haalbaarheid verder onderzoeken
Geothermie is een lokale en duurzame energiebron die altijd beschikbaar is. Ondanks die troeven wordt de technologie nog niet op grote schaal toegepast. De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) deed eerder al samen met partners onderzoek naar het potentieel en de valkuilen in de Vlaams-Nederlandse grensregio. De complexe geologische omstandigheden in het grensgebied vereisen echter verder specifiek onderzoek.

10 toonaangevende bedrijven en onderzoeksinstellingen uit België, Nederland en Duitsland hebben daarom besloten de krachten te bundelen. Samen onderzoeken en optimaliseren ze op verschillende locaties in de grensregio de haalbaarheid en het concept via demonstraties rond thermische opslag, intelligente warmtesturing en het opwaarderen van warmte.

Voorbereidende fase onder impuls van POM Limburg: aanbod afstemmen op vraag
Om de warmte afname in Noord-Limburg in te schatten werd onder leiding van de POM Limburg een werkgroep op vraag van 9 Noord-Limburgse gemeenten opgericht. Hierin zaten alle belangrijke actoren zoals netbeheerders Nuhma, Infrax (sinds kort Fluvius) en de kennisinstellingen EnergyVille en VITO. Uit de data-analyses van openbare gebouwen, huishoudens en industriële afnemers bleken Bree en Lommel over het grootste potentieel te bezitten.

Waarom hebben Bree en Lommel het meeste potentieel?
In Bree situeert zich één van de belangrijkste industriële warmte-afnemers, meer bepaald de conservenfabriek GreenYard (Noliko).

De warmtevraag van nieuwe ontwikkelingen in Lommel in combinatie met de warmte-afname van de bestaande huishoudens en openbare gebouwen, is goed voor een equivalent van 490.000 MWh. Indien 50% van de industrie, 80% van de huishoudens en 100% van de tertiaire sector voorzien wordt van geothermische energie kan de CO2 uitstoot voor de helft worden teruggedrongen ten opzichte van 2011. De Stad Lommel leent zich dus uitermate voor geothermie. Dit is een eerste stap in de effectieve economische valorisatie.

Volgende stap: verdere uitrol nieuwe geologische data
Het globale project DGE-ROLLOUT is goed voor een projectkost van 18,7 miljoen. Europa financiert daarvan ruim 11 miljoen euro. Om de mogelijkheden van vraag en aanbod in het Noorden van onze provincie te onderzoeken legt de provincie nog eens 126.000 euro op tafel. Daarmee zal VITO als één van de projectpartners zich kunnen toeleggen op de realisatie van geothermische demonstratie-activiteiten. De onderzoeksinstelling heeft bovendien al heel wat expertise inzake geothermie en zal de nieuwe geologische data verwerken in een nieuw geologisch 3D model van Vlaanderen dat dienst kan doen voor de verdere uitrol van diepe geothermische energie.

Groene tewerkstelling
De toekomstige realisatie van een geothermie-centrale in Noord-Limburg zal Limburg profileren als innovatieve regio. Dit project zal nieuwe bedrijven aantrekken en bijkomende tewerkstelling met zich meebrengen.

 • 25-01-2019
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.