Terug naar overzicht Nieuw platform voor maak-economie stoomt Limburg verder klaar voor Industrie 4.0

De Limburgse maak-economie kreeg de laatste jaren rake klappen. De jobs in de maak-economie en het aantal maakbedrijven daalden. Vandaag de dag vertegenwoordigen de huidige jobs nog 15 procent van de tewerkstelling in Limburg. Omdat de maak-economie cruciaal is voor de Limburgse economie start POM Limburg een nieuw platform op, met als doel deze jobs te verduurzamen en zelfs nieuwe bedrijven aan te trekken of op te starten. Met dit nieuw actiegericht platform willen we de Limburgse maak-economie verder technologisch versnellen via concrete acties en samenwerkingen.

Platform wil bestaande bedrijven versterken en nieuwe bedrijven aantrekken of opstarten om maak-economie verder te verankeren
Het aantal maakbedrijven en de bijhorende jobs kregen de laatste jaren rake klappen. Van 1.796 bedrijven in 2009 zakt Limburg als gevolg van de economische conjunctuur naar 1.631 bedrijven in 2016. Vooral de bijhorende tewerkstelling zakte fors van 53.258 werknemers in 2009 naar 40.845 in 2016. De sluiting van Ford en de toeleveringsbedrijven hebben hier zeker een hoofdrol in gespeeld. Na de sluiting van Ford blijft het aantal jobs ondertussen stabiel. De maak-economie is nog steeds een belangrijke werkgever voor met 15 procent van de totale tewerkstelling.

Doelstelling van dit nieuwe platform is om op korte termijn de bestaande bedrijven in Limburg competitief te houden. Op langere termijn willen we nieuwe bedrijven aantrekken of stimuleren om nieuwe bedrijven op te starten. Strategie van het platform is om in te zetten op kleine en middelgrote bedrijven. Ondertussen zijn er ook positieve signalen uit de Limburgse maak-economie. De Limburgse arbeidsproductiviteit stijgt sneller dan het Vlaamse gemiddelde en ook het aantal starters stijgt in de Limburgse maak-economie. Een zwaluw maakt de lente niet. Er is volgens POM Limburg echter meer nodig om de Limburgse maak-economie klaar te stomen voor de komende uitdagingen.

POM Limburg anticipeert op razende snelle evolutie in maak-economie
De ontwikkelingen in de maak-economie gaan op razendsnel tempo. Nieuwe technologieën, zoals bijv. 3D-printen, IoT (Internet of Things), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Artificial Intelligence (AI), robots en co-bots, etc. zullen de komende jaren cruciaal zijn voor de Limburgse maak-economie. Versneld deze technologie kunnen invoeren in bestaande productieprocessen en/ of in innovatieve eindproducten en dienstverleningen zijn belangrijk om concurrentieel te blijven.


Verder bouwend op stuurgroep slimme maak-industrie
Om Limburg hiervoor klaar te stomen bundelt POM Limburg de krachten in haar nieuw actiegerichte platform voor de maak-economie. Het nieuwe platform is evenwichtig en representatief samengesteld uit de actoren uit de kennisinstellingen, de (semi)overheid en de bedrijven. Er werd reeds een stevige basis gelegd in de Stuurgroep dat werd opgericht door het Ondernemersplatform Limburg samen met VLAIO, beter gekend onder de noemer ’Stuurgroep Slimme maakindustrie’. Deze overleggroep kantelt in het nieuwe platform. Belangrijke nieuwigheid is dat we deze groep uitbreiden met een representatie van de Limburgse maak-bedrijven en dat het platform het doel heeft samen te werken aan concrete hefboomprojecten. Onder sturing van de speerpuntmanager van POM Limburg, Eric Pass, worden er gerichte acties en projecten ontwikkeld die de Limburgse maak-economie in zijn geheel vooruit helpen. Wie weet kunnen ze zelfs als model staan voor Vlaanderen.

Met dit nieuw platform is POM Limburg niet aan zijn proefstuk toe. Momenteel stuurt POM platformen aan voor logistiek, bouw, creatieve economie en legt het de laatste hand aan nog 4 andere platformen. Elk platform heeft een voorzitter die uit de bedrijfswereld komt. Voor dit platform is de voorzitter Johan De Boeck, Managing Director van Nitto Belgium NV. Hij heeft reeds 30 jaar ervaring opgebouwd bij verschillende productiebedrijven zoals Borealis , Huntsman en nu Nitto in Genk.

Lancering van Platform in factory of the future Dentsply Sirona in Hasselt
De lancering had plaats bij Dentsply Sirona gelegen naast de Corda Campus in Hasselt, een van de “factories of the future” in Limburg. Geen betere plaats om dit platform te lanceren aangezien een van de doelstellingen van het platform erin bestaat om dit aantal factories of the future in Limburg aanzienlijk te verhogen.

Eerste initiatief reeds van start: Co-creatie Limburg
Het platform lanceerde vorige week reeds "Co-Creatie Noord " dat samenwerkingen tussen maakbedrijven stimuleert. “Ons vertrekpunt is een probleem of opportuniteit die we horen van Limburgse bedrijven. Iets waarvoor ze zelf niet de tijd of de middelen hebben om dit alleen op te lossen. De Co-creatie methode is reeds succesvol gebruikt bij het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. Specifiek zetten we in op Noord-Limburg op 4 thema’s waarbij we de Noord-Limburgse bedrijven stimuleren om samen te werking om zo de transitie naar Industrie 4.0 te kunnen versnellen”, vult Eric Pass, Speerpuntmanager Maakeconomie, aan. Voor de begeleiding van de betrokken bedrijven bij deze co-creatie trajecten werkt POM Limburg samen met de experten van het team Bedrijfstrajecten van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen).

  • 24-09-2018
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.