Terug naar overzicht Logistieke sector uitgedaagd op debat

Op 7/2 organiseerde Future Proofed Transport Initiatives (FPTI) en het Logistiek Platform Limburg (powered by POM Limburg) een debat met als hamvraag: "Is de tijd rijp om palletten en pakketten via pijp- of buisleidingen te transporteren?

Toekomstbestendig transport kan een rol spelen in het reduceren van CO2
Het debat opende meteen met een zeer actueel onderwerp, namelijk de klimaatverandering. Toekomstbestendig en duurzaam transport is een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot te reduceren. Samen met een 70-tal deelnemers, waaronder ook toekomstige logistieke professionals debatteerden we over verschillende mogelijkheden die hieraan kunnen bijdragen. De Zwitserse case ‘Cargo Sous Terrain’ illustreerde alvast een goed voorbeeld van future-proof ondergronds transport van door middel van buisleidingen.

Enkele take-aways

 • Nog meer inzetten op de connectie tussen de verschillende transportsystemen (weg – water – spoor – lucht – buisleidingen) en op het optimaal en duurzaam benutten van de verschillende transportmodi.
 • Verder stimuleren van deeleconomie en het bundelen van goederenstromen.
 • Bij het maken van kosten-batenanalyse van ondergrondse transportsystemen ook rekening houden met de maatschappelijke baten zoals minder congestie op de wegen en minder CO2-uitstoot.
 • Vaak worden nieuwe transportsystemen ontwikkeld vanuit engineering, maar er dient sneller ism engineering naar een concrete business case te worden gegaan. Technologie evolueert snel en volgt wel éénmaal er een concreet projectidee is.
 • Bij deeleconomie:
 • De logistieke sector hanteert traditioneel nog teveel 1-op-1 contracten.
 • Deeleconomie, en in het bijzonder het bundelen van goederenstromen, kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van transportsystemen
Toekomstige professionals uitgedaagd

Tussen de 70 aanwezigen waren er ook heel wat studenten van de UCCL logistiek in de zaal. Dit vonden zij ervan:“Het event was zowel voor de docenten als studenten heel geslaagd. De studenten werden duidelijk geïnspireerd door de verschillende sprekers. Horizontale samenwerking, multimodaliteit, bundelen van goederenstromen, begrippen die ze tijdens de lessen horen, kwamen heel concreet aan bod via praktijkvoorbeelden. Vanuit verschillende perspectieven werd er kritisch gekeken naar een toekomstbestendig transport. De studenten werden uitgedaagd om hun blik te verruimen en vanuit een ander oogpunt naar logistiek te kijken. Ze gaan deze uitdaging graag aan.” aldus Grete Geynsen, Lector bij UCLL Research & Expertise.

Presentatie
presentatie Zwitserse case
Future Proof Transport Initiatives: Urgency or a nice to have?

 • 15-02-2019
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.