Terug naar overzicht Limburgse zorgproeftuin rond Digital health innovation gaat van start

In aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en gedeputeerde van economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg Tom Vandeput, is vandaag de Limburgse zorgproeftuin voor Digital Health Innovation gestart. Twee belangrijke projecten ‘Digitalisering niet-dringend patiëntenvervoer’ en ‘Eén digitaal platform dat alle zorgprofessionals en de patiënt met mekaar verbindt’ worden in deze proeftuin uitgevoerd. (lees verder onder de afbeelding)


Deze projecten kaderen in de Vlaamse agenda inzake “Digital Health Innovation” waarbij met behulp van digitale tools en platformen de zorgsector en dus ook de patiënt beter ondersteund worden. De efficiëntere uitwisseling van informatie wordt nagestreefd, moet zorgen voor tijdswinst en kwaliteitsverbetering in de zorg die zowel de zorgprofessionals als de patiënten ten goede komen.

“Vlaanderen zet volop in op een sterkere en efficiëntere zorg met daarin de patiënt als spilfiguur. De wereld van de zorg zit in volle transitie, bijvoorbeeld door de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de basis-specialistische zorg. Hierdoor worden onderlinge communicatie en afstemming tussen de verschillende zorgactoren steeds belangrijker. Daarenboven zorgen de steeds complexer wordende zorgvraag en de evolutie van een aanbodgestuurd naar een meer vraaggestuurd model voor meer uitdagingen,” aldus Vlaams minister Jo Vandeurzen.

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput: “Dat Limburg fungeert als proeftuin voor de Vlaamse beleidslijn is een logische vervolg van de snelle ontwikkeling van de Limburgse healthsector en dit mede dankzij SALK. Bovendien passen deze projecten in de Limburgse ambitie om een echte Healthcare Campus op het Wetenschapspark Hasselt/Diepenbeek te maken. Deze campus zal dan een nieuwe schakel in het Limburgs netwerk van incubatoren en gespecialiseerde campussen zijn.”

Beide projecten worden gerealiseerd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en staan voor een totale investering van 3.683.000 euro. De Vlaamse regering voorziet meer dan 1 miljoen euro cofinanciering. De provincie Limburg legt bijna 450.000 euro cofinanciering op tafel.

Frank Zwerts, Algemeen Directeur POM Limburg: “Met het nemen van de lead in deze twee belangrijke projecten bevestigt POM Limburg haar rol als pionier en versneller voor de Limburgse economie en verder haar rol als duurzame, betrouwbare en neutrale partner.”

Digitale zorgondersteuning


Centraal mobiliteitsplatform

Fotografie: ©Robin Reynders, video: © Miranda Gijsen

Partners:

 • 07-05-2019
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.