Terug naar overzicht Limburgse HospiLim bouwt aan een digitale snelweg

HASSELT – HospiLim schakelt een versnelling hoger dankzij HospiSmart: de naam van de digitale snelweg tussen alle Limburgse ziekenhuizen en vier Limburgse psychiatrische centra. Hospilim geeft daarmee een innovatieve invulling aan haar motto ‘Samen staan we sterker’ dat het sinds oprichting 10 jaar geleden hoog in het vaandel draagt. Het voorbij decennium investeerde Hospilim in een intensievere samenwerking tussen 11 Limburgse zorginstellingen en dat uitte vooral in het organiseren van groepsaankopen en kennisverspreiding.

Gouverneur Jos Lantmeeters, voorzitter directiecomité LSM en gedeputeerde van Europese Aangelegenheden en voorzitter raad van bestuur LSM, Tom Vandeput zijn beiden erg lovend over het initiatief: “De huidige Corona-crisis bewijst nogmaals dat een goede gezondheidszorg van uitermate groot belang is. Als de druk op het zorgsysteem te groot wordt, zoals nu, moeten in het belang van de samenleving beperkende maatregelen worden genomen. Deze maatregelen treffen ook de economie. Vandaar dat we met de provincie, POM en LSM al meerdere jaren zeer sterk investeren in de Limburgse zorgsector. Niet alleen in onderzoek en opleiding maar ook in infrastructuur. De geplande Health- campus op de universitaire campus zorgt ervoor dat het Limburgse onderzoek nog meer en sneller zal leiden tot zorginnovaties zowel op het vlak van het maken van een juiste diagnose en betere behandelingsmethodes maar ook in betere werkomstandigheden voor de zorgverleners. De zorgsector ontsnapt ook niet aan de digitale revolutie die momenteel plaatsvindt. Digitalisering in de zorg vergemakkelijkt niet alleen de samenwerking tussen de zorgverleners, zoals ziekenhuizen, huisartsen en thuishulp, maar zorgt er ook voor dat kennis en expertise sneller worden gedeeld in de strijd tegen bepaalde ziektes en aandoeningen. Met de realisatie van een ultramodern glasvezelnetwerk tussen de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische instellingen maken we een digitale snelweg voor een nog betere zorgverlening in onze provincie. Voor die innovatie worden 600.000 euro Europese subsidies via EFRO vrijgemaakt.”

Smart hospitals

De zorgsector en het bestaande zorgmodel staan onder druk en zijn toe aan een fundamentele revisie. Dit toont zich in steeds sneller doorzettende trends, die het zorglandschap en de daarin betrokken zorgactoren onmiskenbaar voor nieuwe uitdagingen plaatsen. De Limburgse ziekenhuizen vormen hierop zeker geen uitzondering, en staan continue voor de uitdaging om hun organisatiemodel te herzien en verder te professionaliseren.

De verschuiving naar chronische, ambulante en geïntegreerde zorg, de enorme vergrijzing (zeker van Limburgse patiënten en hun zorgverleners), de toename aan digitale hulpmiddelen, de exponentiële groei van big data en het ontluikende Internet of (Medical) Things: tal van trends stuwen de transitiebeweging richting smart hospitals.

Vlotte doorstroom van data en kennis tussen ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, andere zorgactoren en in finaliteit uiteraard ook de patiënt worden een noodzakelijke voorwaarde met het oog op de ontwikkeling tot smart hospitals.

HospiSmart wil binnen de Limburgse gezondheidszorg een substantiële katalysator vormen voor een fundamentele transitie tot smart hospitals. Daarbij ambieert HospiSmart om de Limburgse ziekenhuizen, aanverwante onderzoeksinstellingen en op termijn andere zorgactoren, aan te moedigen om via een virtueel hoog performant digitaal snelwegennet invulling te geven aan die transitie. HospiSmart moet als performante en veilige digitale spitsstrook, massieve data-uitwisseling, introductie van Io(M)T en mobile health in het Limburgse zorglandschap faciliteren.

HospiSmart wil bovendien als innovatieplatform een stimulans zijn voor ideeënontwikkeling, het bouwen van oplossingen, partnering en data & analytics in concrete (pilot)cases tot zorginnovatie.

Zorg innovatieve pilootprojecten

Momenteel gebeurt de ontwikkeling van data-gerelateerde producten en diensten nog vooral op niveau van het individuele ziekenhuis. Dat heeft alles te maken met de beschikbaarheid van digitale data. In hoofdzaak worden er retrospectieve analyses uitgevoerd. Dat betekent dat zij op basis van historische en gestructureerde databestanden toekomstgerichte conclusies en aanbevelingen formuleren.

Zowel de hoeveelheid aan gestructureerde als niet-gestructureerde data neemt exponentieel toe. Dankzij de implementatie van een performante interconnectiviteit, kan middels HospiSmart een start genomen worden met het ontwikkelen en toepassen van nieuwe Big Data en analytics initiatieven die de grenzen van het individuele ziekenhuis overschrijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan artificiële/virtuele zorg, naadloze geïntegreerde zorg, zorgvoorspellingen, zorg op afstand of zorgmobiliteit.

Dat is de reden waarom HospiSmart, ook een katalysator wil zijn voor zorginnovatie ontwikkelingen. Daarbij kunnen de ziekenhuizen binnen HospiSmart fungeren als echte data/expert/innovatie knooppunten in nauwe interactie met andere actoren uit de zorg en welzijn, het onderzoeksveld en research organisaties, eerstelijns zorgactoren, incubatoren, startups, grotere ondernemingen, maar in finaliteit uiteraard ook de patiënten.

Glasvezelnetwerk

In een pilootproject onderzoekt HospiSmart in welke mate het glasvezelnetwerk kan worden ingezet bij de behandeling van MS. Via de glasvezel zouden bijvoorbeeld MRI beelden kunnen worden uitgewisseld die nodig zijn bij het universitair onderzoek naar de rol van AI (artificiële intelligentie) binnen deze aandoening.

In een ander pilootproject wordt het HospiSmart glasvezelnetwerk ingezet om beelden en studies in hoge resolutie zeer snel bij de arts te krijgen zodat die ze online kan raadplegen. Dat voorkomt een nodeloos nieuw onderzoek, en levert vooral extra tijdswinst op voor patiënten in een acute nood.

Intussen werd de configuratie van deze digitale snelweg al geoperationaliseerd bij 5 van de 11 Limburgse zorgorganisaties. Tegen 2022 zullen alle Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen operationeel zijn binnen HospiSmart.

EFRO

Dit project wordt gerealiseerd met de steun van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en staat voor een totale investering van 1.500.000 EUR.

 • 17-11-2020
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.