Terug naar overzicht Limburgse economie kreunt, maar doet het niet slechter dan Vlaanderen

Op basis van officiële cijfers en een bondige duiding bij elk cijfer volgt POM Limburg al jarenlang de economische prestaties van Limburg op de voet in de Limburgradar. Voortaan verschijnt de Limburgradar als een handige, interactieve webtool op www.limburgradar.be. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “De eerste editie van de vernieuwde Limburgradar is meteen bijzonder interessant omdat ze de resultaten bevat van het 2e kwartaal van 2020, toen de Covid-19-crisis een eerste keer hard toesloeg. Zowat alle indicatoren gaan diep in het rood, maar over het algemeen doet de Limburgse economie het niet slechter dan de Vlaamse.”

De indicator die er het meeste uitspringt in de november-editie van de Limburgradar is de tijdelijke werkloosheid. Gemiddeld 1 op 4 Limburgse werknemers (in de maand april zelfs 1 op 3) was tijdens het 2e kwartaal van 2020 minstens een dag tijdelijk werkloos. Een spectaculaire stijging met 675,2% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen was de toename echter nog heel wat groter (+812,6%). Het systeem van de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid-19 heeft er wel in grote mate voor gezorgd dat de loontrekkende tewerkstelling nagenoeg stabiel bleef. Bovendien zijn zelfs tijdens de lockdown van april zowat 2 op 3 Limburgse werknemers blijven doorwerken.

Lockdown rampzalig voor Limburgs voorjaarstoerisme

Een andere vaststelling is dat het voorjaarstoerisme door de eerste coronagolf volledig werd platgelegd, vooral in de maanden april en mei. Zowel in Limburg als in Vlaanderen daalde het aantal toeristische aankomsten en overnachtingen op kwartaalbasis met zowat 90% in vergelijking met vorig jaar. Het is enkel te danken aan de maand juni, toen het toerisme stilaan terug op gang kwam, dat er in het voorjaar geen volledige inactiviteit was. De cijfers spreken voor zich: in april, door de paasvakantie en de bloesemperiode traditioneel een belangrijke maand voor het Limburgse toerisme, vonden vorig jaar bijna 150.000 toeristen hun weg naar Limburg om er minstens één nacht te verblijven. In april 2020 waren er dat nog welgeteld 411. Cijfers voor de maand juli duiden wel op herstel voor het Limburgse toerisme in de zomer.

2 miljard euro omzetverlies, maar investeringen van Limburgse bedrijven stijgen

Uiteraard had Covid-19 een negatieve impact op de omzet van bedrijven. De omzetdaling was in Limburg echter opvallend kleiner dan in Vlaanderen in het 2e kwartaal van 2020. De omzet van de Limburgse bedrijven daalde in vergelijking met vorig jaar met 13,7% (± 2 miljard euro) terwijl er over heel Vlaanderen sprake is van een omzetdaling van 17,3% (± 28 miljard euro). Ook inzake investeringen doen de Limburgse bedrijven het merkelijk beter dan hun Vlaamse collega’s. In Limburg nemen de bedrijfsinvesteringen zelfs

nog toe (+3,7%), terwijl Vlaanderen een vrij sterke daling laat optekenen (-17,5%). Inzake export krijgt Limburg dan weer hardere klappen dan Vlaanderen (-18,6% vs. -12,5%).

Economische veerkracht tonen

Gedeputeerde en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Covid-19 heeft tijdens de eerste golf ook onze Limburgse economie niet gespaard. Bovendien betekent de nieuwe opgang van het virus een nieuwe mokerslag voor veel ondernemers en werknemers. Toch moeten we ons optrekken aan het feit dat we het als provincie over het algemeen niet slechter doen dan gemiddeld in Vlaanderen, want dat was bij vorige economische crisissen vaak wel het geval. De Limburgse economie moet nu andermaal veerkracht tonen. Met het economisch actieplan SALKturbo willen we daarbij de nodige ondersteuning bieden. Het actieplan zit in een finale opmaakfase en zal vanaf volgend jaar via gerichte acties bijdragen aan het herstel en de duurzame versterking van de Limburgse economie.”

Alle resultaten kan u raadplegen op www.limburgradar.be

 • 04-11-2020
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.