Terug naar overzicht Limburgse bedrijven stap verder in transformatie naar ’Slimme Logistiek’

De Universiteit Hasselt, de hogeschool PXL, de Limburgse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM Limburg) en het Logistiek Platform Limburg hebben de afgelopen drie jaren, dankzij middelen vanuit SALK, intensief de logistieke en bedrijfsprocessen in tal van Limburgse bedrijven geoptimaliseerd. “Dit project bereidt de Limburgse bedrijven voor op de digitale transformatie naar ‘slimme logistiek’ van de toekomst”, aldus projectleider Geert Wets (IMOB, UHasselt). Het SALK-project behaalde daarmee haar ambitieniveau.

In 2014 bundelden het Instituut voor de Mobiliteit (IMOB), de onderzoeksgroep Logistiek van de UHasselt, het expertisecentrum Log-IC van de hogeschool PXL, het Logistiek Platform Limburg en POM Limburg de krachten om Limburgse bedrijven met een fysieke supply chain te ondersteunen bij het optimaliseren en innoveren van hun bedrijfsprocessen. De focus lag daarbij op de digitale transformatie, kortweg de ’logistiek van de toekomst’. Het project kreeg de naam ‘Smart Logistics Limburg’ en werd via het SALK met 1,1 miljoen euro ondersteund door de Vlaamse regering. De resultaten van het driejarig project werden zopas bekend gemaakt. Gedeputeerde en POM-voorzitter Erik Gerits: “De logistieke sector kreeg een prominente plaats in het SALK, mede gezien de sterke logistieke troeven waarover onze provincie beschikt. Met de herbestemming van de voormalige Ford-site in Genk zal logistiek nog belangrijker worden voor het economisch weefsel in Limburg. Een sterk innovatief vermogen door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (triple helix) is onontbeerlijk voor een verdere groei van de sector in Limburg.”

”We zijn blij met de resultaten, want het SALK-project Smart Logistics Limburg is hiermee geslaagd in haar opzet, nl. innovatie stimuleren in de logistieke sector en daardoor het concurrentievermogen van de Limburgse bedrijven verhogen”, aldus gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Erik Gerits. “Innovatie is een belangrijk, maar intensief proces dat een gebundelde inzet vereist”, vult Prof. dr. Luc de Schepper, rector van de UHasselt aan.

ERP-software

Uit contacten met 600 bedrijven bleek vooral dat KMO’s over veel informatie en ondersteunende software-systemen beschikken, maar vaak niet weten hoe die systemen optimaal ingezet kunnen worden om hun logistieke processen te verbeteren of optimaliseren. “De software ‘Enterprise Resource Planning (ERP)’ brengt alle logistieke, financiële en administratieve gegevens onder in één geïntegreerd systeem doorheen de goederenbeweging en de administratieve registratie en afwikkeling daarvan. Bedrijven die we bijgestaan hebben, via onze hands-on en laagdrempelige aanpak, met de implementatie van het systeem op hun werkvloer, zagen op korte tijd de efficiëntie van hun bedrijfsprocessen aanzienlijk verbeteren”, aldus Bart Carlens, onderzoekshoofd PXL Log-IC.

Sven Castro, algemeen directeur van één van de deelnemende bedrijven Boflex nv, beaamt: “De overstap naar een gestructureerd en goed opgezet ERP-software systeem kan je het best vergelijken met een overstap naar een hypermoderne bolide, nadat je jarenlang met een nostalgische deux chevaux hebt gereden. Het is sneller, comfortabeler en efficiënter. Dankzij dit project hebben we de stap gezet om de software te implementeren.” De ERP-software werd dit jaar in het bedrijf met de ondersteuning van PXL Log-IC uitgerold.

Digitalisering

Gezien het toenemende belang van digitalisering in zowat elke sector van de geglobaliseerde economie, blijven de projectpartners ook in de komende jaren bedrijven hierin met raad en daad bijstaan. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Transport met PIT’, een samenwerking tussen PXL Log-IC, UHasselt en Febetra. “Binnen dat project zullen we een methodologie en digitalisatiebarometer ontwikkelen om bedrijfsprocessen en onderliggende systemen te analyseren die betrekking hebben op de digitale vrachtbrief en de vraag van klanten naar real-time informatie”, besluit prof. dr. An Caris, coördinator van de onderzoeksgroep logistiek – BEW van UHasselt.

Meer informatie:

Prof. dr. Geert Wets (projectleider Smart Logistics Limburg): +32 (0) 476 91 83 59 / info@smartlogistics.be

  • 24-10-2017
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.