Terug naar overzicht Limburgs Platform Circulaire Economie wil kringloopdenken economisch valoriseren

Circulaire economie? Dat draait om het beperken van afval. Om dit te bereiken zijn er nieuwe modellen nodig die grondstoffen terugwinnen, de levensduur van goederen verlengen, die inzetten op het delen van producten in plaats van ze te kopen, enzovoort. In het nieuwe Limburgs Platform Circulaire Economie (LPCE) zullen bedrijven, kennisinstellingen en overheden deze circulaire ideeën omzetten in de praktijk en op die manier duurzame economische groei stimuleren.

In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo lang mogelijk en zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, kunnen makkelijk uit elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.

Naast de duidelijke milieuvoordelen, biedt een circulaire economie ook kansen voor nieuwe jobs. Er is namelijk nood aan een nieuwe waaier aan kennis en kunde. Er ontstaan kansen voor ambachtslui, herstellers, sorteerders, herbestemmers, recycleurs, transporteurs, creatieve ontwerpers, enzovoort. Het is belangrijk om deze evolutie in goede banen te leiden, en de kansen voor de economie hierbij optimaal te benutten. “De veranderingen die nodig zijn om een circulaire economie te realiseren vragen om een fundamentele systeemverandering en een nieuwe generatie business-, organisatie- en verdienmodellen”, aldus Tom Vandeput, Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg. “Het LPCE is uniek omdat het net die economische focus legt.”

Om de transformatie naar een circulaire economie te verwezenlijken, kan het platform alvast rekenen op de nodige knowhow die de afgelopen jaren werd uitgebouwd in onze provincie. “Dit Limburgs Platform Circulaire Economie bouwt verder op de ervaring van de beleidsgroep van de Cleantech Community Limburg”, zegt Kris Asnong, kersvers voorzitster van het Platform en directeur van GreenVille. “Met dat verschil dat we nu ook Limburgse bedrijven toevoegen aan onze werking.” Het LPCE zal naast het definiëren van een langetermijnvisie voor Limburg vooral focussen op actiegerichtheid met inspirerende en verbindende hefboomprojecten. Deze projecten moeten nieuwe ondernemingskansen en businessmodellen voor producten en diensten creëren en zullen op die manier een impact hebben op de economische groei.

Bovendien moeten zowel grote als kleine bedrijven de kans krijgen om op de trein te springen
richting circulaire economie. Vandaag de dag zijn het nog vooral de start-ups die nieuwe concepten lanceren, terwijl grote bedrijven vaak enkel aftasten. “Veel van deze businessmodellen moeten de harde test van de markt nog doorstaan”, weet Frank Zwerts, uittredend directeur van POM Limburg “Met het Limburgs Platform Circulaire Economie willen we circulaire ideeën en principes in bedrijfsprocessen valideren. Bedrijven die zich tijdig voorbereiden op de duurzaamheidstransitie bouwen namelijk ook een competitief voordeel uit in de economie van morgen.”

Gouverneur Herman Reynders vult aan: “De economie van de toekomst zal duurzaam en innovatief zijn. Bestaande bedrijven zullen zich voor een stuk moeten heruitvinden. In het Limburgs Platform Circulaire Economie zullen ondernemingen, kennisinstellingen en overheden samen nadenken over welke rol ze kunnen spelen in de duurzaamheidstransitie én de acties die nodig zijn ook uitvoeren.”

POM Limburg is met het Limburgs Platform Circulaire Economie niet aan haar proefstuk toe. Eerder werden al platformwerkingen voor energie, logistiek, bouw, zorg, creatieve economie en de maakeconomie opgestart. “POM Limburg heeft de ambitie en gedrevenheid om ook van het LPCE een slagkrachtig platform te maken dat innovatie en duurzaamheid in de Limburgse economie stimuleert”, aldus Frank Zwerts.

  • 24-09-2019
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.