Terug naar overzicht Limburg’s Most Wanted: Jonge talenten om aan de slag te gaan als medisch professional

Voor de Zorgberoepenrally mobiliseert POM Limburg haar stakeholders uit de zorgsector om jongeren warm te maken voor een job in de zorg- en welzijnssector.

“Zitten op uw school de medische professionals van de toekomst?", met deze slagzin werden alle 183 Limburgse secundaire scholen aangesproken voor een deelname aan de 2de editie van de Limburgse zorgberoepenrally. En niet zonder succes, want in november zullen niet 500 (editie 2018), maar liefst 600 leerlingen derde graad ASO, BSO en TSO (uit 20 secundaire scholen) verschillende (para)medische beroepen zelf kunnen ontdekken en dit op 6 zorglocaties verspreid over heel Limburg (nieuw record!). De doelstelling van de zorgberoepenrally is om leerlingen, die voor een hogere studiekeuze staan, te overtuigen om te kiezen voor een zorgopleiding. Naast de verpleegkundige opleidingen plaatsen we ook de wetenschappelijk en de technische zorgberoepen in de kijker. “Met deze actie spelen de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, Het Beroepenhuis en 15 Limburgse (zorg)organisaties in op het dalende aantal inschrijvingen voor verpleegkundige opleidingen en het stijgende aantal vacatures in de zorg- en welzijnssector”, aldus Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg.

Dreigend aantal tekort aan (zorg)werknemers zet aan tot actie

Met bijna 50.000 jobs in loondienst is de zorg de grootste werkgever op sectorniveau in Limburg. Ruim 1 op de 6 jobs in Limburg situeert zich in deze sector. Door de hoge pensioneringsgraad en de sterk vergrijzende Limburgse bevolking, zullen er de komende jaren in Limburg bovendien nog eens duizenden jobs bijkomen in de zorgsector terwijl er nu al een tekort is. Uit berekeningen van VERSO blijkt dat er door de vergrijzing tegen 2021 meer dan 32.000 jobs bijkomen in de Vlaamse gezondheidssector. Aangezien de vergrijzing zich in Limburg de komende jaren nog sterker doorzet dan in de rest van Vlaanderen, zal een substantieel aandeel van deze jobs zich in onze provincie situeren. Gedeputeerde en voorzitter POM Limburg, Tom Vandeput: “Ook de afgelopen jaren merkten we al een sterk toenemende vraag naar werknemers in de gezondheidszorg. De VDAB ontving in 2018 voor Limburg meer dan 1.000 vacatures in de gezondheidszorg. Dat zijn ruim dubbel zoveel vacatures dan vier jaar geleden! De nood aan nieuwe medewerkers is dus vandaag al groot en zal in de komende jaren alleen maar toenemen.”

Naast de vergrijzing trekken ook kennisinstellingen aan de alarmbel. De dalende instroomcijfers (-20% t.o.v. 2015) voor zowel de opleidingen HBO5 als Bachelor Verpleegkunde tonen aan dat acties als deze van groot belang zijn.

Gedeputeerde en voorzitter POM Limburg, Tom Vandeput: “Via haar sterke platformwerking in diverse speerpuntsectoren brengt POM Limburg bedrijven of organisaties uit de sector, het onderwijs en de overheid samen om gerichte acties te ondernemen ter versterking van de sector. In het platform rond de zorgeconomie werd al snel duidelijk dat het tekort aan goed opgeleide zorgmedewerkers hoog op de agenda staat. Via diverse initiatieven tracht POM Limburg daarom, samen met de zorgsector en het onderwijs, jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding of job in de zorg- en welzijnssector.”

Jongeren overtuigen op een scharniermoment

Door het aanbieden van minstens 2 trajecten per zorglocatie wordt er ook de nodige aandacht geschonken aan de wetenschappelijke en technische kant van de zorgberoepen. Onder begeleiding van mensen uit het werkveld kunnen de 600 deelnemende jongeren tijdens de zorgberoepenrally via doe-activiteiten kennismaken met diverse zorgberoepen. Ze maken onder meer kennis met het beroep van de verpleegkundige door een reanimatie uit te voeren op een simulatiepop in levensechte omstandigheden, ze leren de apparatuur van de technoloog in de medische beeldvorming kennen en ze proberen verschillende therapieën uit als ergotherapeut. Daarenboven krijgen de jongeren ook informatie mee over het aanbod van verschillende zorgopleidingen en opendeur-/openlesdagen van de hogere kennisinstellingen. Om de effecten van deze actie te maximaliseren, werden er door Het Beroepenhuis vzw ter voorbereiding op de zorgberoepenrally lessenpakketten opgemaakt voor alle deelnemende klassen en de ouders over deze actie ingelicht.

Kersvers Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke kon vandaag zelf de zorgberoepenrally in Campus Salvator bijwonen. “We hebben echt meer jonge mensen nodig die kiezen voor een job in de zorg. Projecten als de Zorgberoepenrally, waarbij zorg- en kennisinstellingen de handen in elkaar slaan, dragen daar enorm toe bij. Ze spelen volledig in op de Vlaamse doelstelling waarbij we samen met de beleidsdomeinen Werk en Onderwijs via een geïntegreerde aanpak de instroom binnen de zorgsector willen vergroten. POM Limburg geeft hiermee uitvoering aan zowel het actieplan 4.0: ‘Werk maken van werk in de zorg’ van zorgambassadeur Lon Holtzer als het Limburgse SALK-actieplan waarin de zorgsector als belangrijke groeisector wordt gekenmerkt. De formule van de Zorgberoepenrally, die het doe-aspect in een reële zorgsetting combineert met informatie over de hiermee gepaarde (hogere) opleidingen, kan de jongeren helpen in hun beslissingsproces voor hun verdere job- en studiekeuze. De vele enthousiaste reacties van vandaag en het feit dat de secundaire scholen meer en meer hun weg vinden naar projecten als de Zorgberoepenrally, sterken mijn overtuiging dat Limburg goed op weg is om de uitdagingen waarvoor de zorgsector staat aan te gaan. Ik hoop dat veel Limburgse jongeren overtuigd worden om te kiezen voor een sector die zo veel moois te bieden heeft”, aldus minister Beke.

Partners en deelnemende (zorg)organisaties in Limburg

Download hier het steekficheboekje van de Zorgberoepenrally, met daarin meer uitleg over verschillende zorgberoepen en info over de openles- en opendeurdagen van alle Limburgse kennisinstellingen.

Foto's: Salvator Welzijnscentrum vzw

  • 07-11-2019
  • Thema's

    • Kennis
    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.