Terug naar overzicht Limburgs EnergiePlatform bundelt krachten voor economische groei in de energiesector

Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de hernieuwbare energiesector vinden elkaar voortaan in het Limburgs EnergiePlatform (LEP). In dit platform zullen zij werken aan een langetermijnvisie, met als doel de Limburgse energiesector te versnellen. Bovendien concentreren ze zich daarnaast op impactvolle hefboomprojecten die een boost betekenen voor de Limburgse economie.

Limburg maakt zijn rol als groenste provincie van Vlaanderen waar. Niet alleen bevindt het grootste zonnepark van de Benelux zich in Lommel, ook levert Limburg het grootste vermogen windenergie per inwoner. Recent werd in Terhills, Dilsen-Stokkem, ook één van de grootste batterijparken van Europa geopend dat deelneemt aan de primaire reserve. Er zijn dus al heel wat stappen gezet richting een energietransitie. Deze transitie moet het huidige energiesysteem omvormen naar een decentraal koolstofarm systeem, dat voor zijn energievoorziening zo veel mogelijk steunt op hernieuwbare energiebronnen en andere koolstofarme technologieën.

“Deze energietransitie biedt ook economische opportuniteiten,” zegt Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput. “Daarom willen we een kader scheppen om nieuwe energie-bedrijvigheid en initiatieven alle groeikansen te bieden in Limburg. Dat doen we door van start te gaan met het Limburgs EnergiePlatform.”

In het LEP ontmoeten bedrijven, kennisinstellingen en overheden elkaar om innovatie en verduurzaming in de Limburgse energiesector te stimuleren. Samen bepalen ze een langetermijnvisie voor Limburg en ontwikkelen ze inspirerende, verbindende en uitvoerbare hefboomprojecten om deze doelstellingen versneld te bereiken. POM Limburg neemt hierin de rol op als facilitator voor efficiënt, actiegericht en projectgericht samenwerken.

“Deze verenigde krachten zullen Limburg ook in staat stellen om met een gezamenlijke visie meer Vlaamse en Europese middelen aan te trekken,” zegt kersvers voorzitter van het LEP en algemeen directeur van Nuhma, Ludo Kelchtermans. “Hefboomprojecten moeten de hele sector ten goede komen, impact creëren en een aandrijving voor de hernieuwbare energie-economie betekenen.”

POM Limburg is met het Limburgs EnergiePlatform niet aan haar proefstuk toe. Eerder werden al platformwerkingen voor logistiek, bouw, zorg, creatieve economie en de maakeconomie opgestart. “POM Limburg heeft de ambitie en gedrevenheid om ook van het LEP een slagkrachtig platform te maken dat innovatie en bedrijvigheid in de Limburgse energiesector stimuleert”, aldus Frank Zwerts, uittredend directeur POM Limburg.

  • 23-09-2019
  • Thema's

    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.