Terug naar overzicht Levenslang leren in de lift

Bijna acht op de tien Limburgse bedrijfsleiders geven aan dat levenslang leren actief wordt gestimuleerd binnen het bedrijf. Dat is een cijfer dat niemand had durven vermoeden. Dat blijkt uit een onderzoek dat VKW, de provincie Limburg en POM Limburg hebben uitgevoerd bij een representatief staal van 230 Limburgse bedrijfsleiders, actief in zowat alle sectoren, en bij grote en kleinere bedrijven. Op de vraag of het levenslang leren - door regelmatig opleidingen te voorzien voor de personeelsleden - actief wordt aangemoedigd in hun bedrijf, antwoordde 77 procent van de ondervraagden positief (zie infografiek). 'En dat is een onvermoed hoge score', zegt stafmedewerker Johan Schildermans van VKW. Wie dacht dat regelmatige opleidingen alleen een zaak waren voor grotere bedrijven met een daartoe beter aangepaste structuur, is er ook aan voor de moeite. 'Integendeel, bedrijven in de digitale en creatieve economie, alsook de dienstenbedrijven, scoren hoger dan gemiddeld. Ook kleinere bedrijven zijn op dat vlak zeer goed bezig', zegt Schildermans. 'Sterker nog: niet minder dan 9 op de 10 bedrijven zien een sterk opleidingsbeleid als een cruciaal element in hun bedrijfsstrategie.'

Oud en jong

Nog een ballon die wordt doorgeprikt: het is logisch dat jongere werknemers meer opleiding volgen dan hun oudere collega's. Daar gaat maar liefst 67 procent niet mee akkoord. Nog minder volgt men de logica dat werknemers die al lang in dienst zijn, minder opleiding zouden volgen. Bijna acht op de tien vindt dat geen goede zaak. Bovendien zijn de Limburgse bedrijven overtuigd van het nut en de effectiviteit van de opleidingen die ze inzetten: slechts 8 procent vindt het merendeel van de gevolgde opleidingen vaak tijd- en geldverlies.

Arbeiders en bedienden

Zijn opleidingen vooral een zaak voor bedienden dan? Ook dat blijkt niet echt het geval. Gemiddeld volgt een arbeider van een Limburgs bedrijf 3,8 dagen opleiding per jaar. Bij de bedienden gaat het om 4,4 dagen en voor kaders/managers om 5,4 dagen. 'Voor vele bedrijven is een financieel duwtje in de rug voor hun opleidingsbeleid welkom', concludeert ceo Ruben Lemmens van VKW Limburg nog. 'Elke opleiding betekent voor bedrijven immers een driedubbele investering, een zware inspanning voor vele kmo's.' Gedeputeerde voor Economie Tom Vandeput (CD&V) neemt dat alvast mee. 'Vier van de twaalf ambitielijnen van SALKturbo gaan over talentontwikkeling en versterking van vaardigheden. We zullen ervoor zorgen dat onze economie wordt doordrongen van een cultuur van scholing, omscholing en bijscholing', belooft hij.

Enkele opvallende cijfers:

 • 9 op 10 noemt sterk opleidingsbeleid cruciaal in de bedrijfsstrategie
 • 3 op 4 stimuleert levenslang leren actief in het bedrijf
 • 9 op 10 ziet belangrijke overheidsrol om levenslang leren te promoten
 • 8 op 10 vindt medewerkers zelf te weinig opleidingsbereid
 • Geen onderscheid qua bijscholing tussen jong/oud en pas/lang in dienst
 • Kleine bedrijven lopen mee voorop in opleidingsinspanningen
 • 40,5% werknemers volgt jaarlijks externe opleiding
 • Arbeiders volgen gemiddeld 3,8 dagen/jaar opleiding, bedienden 4,4
 • 2 op 3 bedrijven evalueert opleidingen na afloop
 • 3 op 4 Limburgse bedrijven: online opleidingen zijn een blijver
 • 03-02-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.