Terug naar overzicht Investering in Droneport versnelt innovatie in Limburg

POM Limburg vervoegde recent in augustus 2018 de aandeelhouderstructuur van de nv Droneport in Sint-Truiden. Droneport zal in december de deuren openen als nieuw innovatieve bedrijfsinfrastruktuur voor de luchtvaartgebondenen ontluikende drone-industrie. Het zal daarbij een unieke site exploiteren van ongeveer 30 ha.Er zal ook plaats zijn voor een volwaardige thematische incubator rond drones. Het poortgebouw zit in de laatste fase van constructie Het zal de énige plek in België zijn, en zeer uniek voor heel Europa, met aangepaste huisvestingsmogelijkheden voor innovatieve luchtvaartgebonden activiteiten. Ondernemers en ondernemingen zullen hier kunnen kiezen uit een aanbod van huisvesting via diverse formules in combinatie met vlieggebonden infrastructuur zoals test- en vliegruimtes, ateliers, vergaderzalen en flexwerkplekken. Droneport is daarbij dan ook volwaardig onderdeel van het Limburgse thematische incubatorennetwerk.

Samen met JK invest, die ruime expertise hebben rond luchtvaart, wordt het kapitaal verhoogd met ongeveer 7 miljoen, waarvan POM Limburg 2,6 miljoen voor haar rekening neemt deels door inbreng van bestaand vastgoed en terreinen, naast extra kapitaal. Deze investering zal toelaten om Droneport te laten uitgroeien tot een unieke infrastructuur om bestaande bedrijven te versterken en nieuwe bedrijvigheid rond drones en luchtvaart aan te trekken voor de regio. Hiermee wil POM Limburg de innovatiekracht voor die sector een stevige boost geven. Investeren in innovatieve sectoren, die nog net niet op kruissnelheid zijn, is niet evident aangezien het rendement moeilijk in te schatten is en men niet altijd meteen resultaat heeft. "Gezien het beloftevol karakter van de drone industrie en om een mooie start haalbaar te maken investeert POM dan ook mee, zodat we de slaagkans van de ontluikende sector voor Limburg alle kansen kunnen geven.' aldus Frank Zwerts, Directeur POM Limburg. "Droneport heeft het potentieel om op termijn veel jobs te creëren maar zorgt vooral ook voor het stimuleren van innovatie in de regio en voor onze erkenning als innovatief gebied" voegt gedeputeerde voor economie en voorzitter POM Limburg, Frank Smeets toe. Dat er veel potentieel is in deze drone-industrie, werd deze zomer nog maar eens bewezen door de tijdwinst die drones opleveren bij het in kaart brengen van het effect van de droogte in de landbouw.

Opnieuw krachtenbundeling
Rode draad binnen de werking van de POM is dat we geloven in de kracht van samenwerking, Ook in dit project bundelen we de krachten met LRA, LRM, de stad Sint-Truiden en JK invest. De combinatie van deze partners combineert expertise op verschillende vlakken die mekaar versterken.

Nieuwe directeur
Om de werking van Droneport goed te omkaderen werd deze zomer een algemeen directeur aangesteld in hoofde van Mark Vanlook, die naast heel wat managementcapaciteiten ook al nauw betrokken was met de droneindsutrie door zijn aktiviteiten bij EUKA, de erkende vlaamse cluster rond drones. Op dit moment wordt er ruim 13 miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe site die rond het jaareinde de deuren moet openen. Er zal dan plaats zijn voor ruim 200 mensen uit kenniscentra en bedrijven die zich met dronetechnologie bezighouden of willen bezighouden. In de hangar en ateliers kunnen een 60-tal drones terecht voor experimenten, samen met de private vliegtuigen van o.a. LRA. Bovendien kunnen dronepiloten naar hartenlust experimenteren in 3 gecontroleerde outdoor testzones. In die zones heersen er speciale regels zodat er regelluw en bijvoorbeeld hoger kan gevlogen worden dan normaal toegelaten.

Kortom de ontluikende droneindustrie zal, zich mede dankzij Droneport en haar unieke structuur, alle kansen krijgen om zich in limburg duurzaam te verankeren. Hiermee wil POM Limburg zich ook verder op de kaart zetten als versneller voor innovatieve sectoren.


 • 28-08-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.