Terug naar overzicht 71,9% van de Limburgers aan het werk in 2020

Voor het eerst sinds jaren is de werkzaamheidsgraad in Limburg in 2020 opnieuw wat gedaald. Van alle Limburgers tussen 20 en 64 jaar was het afgelopen jaar 71,9% actief in een loontrekkende job of als zelfstandige. In 2019 was dat nog 72,4%. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “We mogen ervan uitgaan dat dit een rechtstreeks gevolg is van de economische impact van corona. De vraag naar arbeidskrachten viel terug, tijdelijke contracten werden vaak niet verlengd en de interimarbeid draaide op een lager pitje. Hoewel de daling van de werkzaamheidsgraad in Limburg iets minder sterk was dan gemiddeld in Vlaanderen, blijft onze provincie relatief ver achter op het niveau van Vlaanderen. Dat is zeker het geval voor wat betreft het aandeel werkenden bij de 55-plussers en de laaggeschoolden. Als we willen aanhaken bij de Vlaamse doelstelling, een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030, zullen we vooral bij die doelgroepen de werkzaamheid fors moeten opkrikken.”

De werkzaamheidsgraad geeft weer hoeveel procent van de bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk is als loontrekkende of zelfstandige. Volgens nieuwe cijfers van Statbel was dat in Vlaanderen het afgelopen jaar 74,4%. Limburg scoort met 71,9% de laagste werkzaamheidsgraad van alle Vlaamse provincies. Maar tussen 2015 en 2020 kende Limburg wel de op één na sterkste toename. Ook tijdens het afgelopen coronajaar 2020 hield Limburg iets beter stand dan gemiddeld in Vlaanderen. Enkel Oost-Vlaanderen deed telkens nog beter en kent met 77,1% ook de hoogste werkzaamheidsgraad van alle Vlaamse provincies.

Minder dan de helft van de 55- tot 64-jarige Limburgers heeft een job
Het verschil in werkzaamheid tussen Limburg en Vlaanderen wordt in belangrijke mate verklaard door leeftijd en scholingsgraad. Zo heeft in 2020 slechts 49,5% van de 55- t.e.m. 64-jarige Limburgers een job. In Vlaanderen is dit 55,7%. Bovendien is het verschil de afgelopen jaren enkel maar toegenomen.

Ook laaggeschoolden uit de bevolking tussen 20 en 64 jaar zijn in Limburg verhoudingsgewijs opvallend minder aan het werk dan gemiddeld in Vlaanderen, nl. 48,2% in Limburg en 52,9% in Vlaanderen. Bij de middengeschoolden loopt de werkzaamheidsgraad in Limburg op tot 70,7% (Vlaanderen: 72,7%) en bij de hooggeschoolden is er haast geen verschil meer in werkzaamheid tussen Limburg (85,3%) en Vlaanderen (85,6%).

Aanhaken bij Vlaams groeipad
Gedeputeerde Tom Vandeput: “Vlaanderen heeft als doelstelling om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80% te halen. Aan het groeitempo van de afgelopen vijf jaren zal Limburg die doelstelling niet halen. Om de werkzaamheidskloof met Vlaanderen te dichten en aan te haken bij het Vlaamse groeipad, moet Limburg duidelijk een tandje bijsteken. Vooral laaggeschoolden en 55-plussers zijn verhoudingsgewijs in Limburg minder aan het werk. Door volop in te zetten op een inclusieve Limburgse arbeidsmarkt, tevens één van de prioriteiten binnen SALKturbo, willen we ook hen de nodige kansen bieden en de werkzaamheid bij deze doelgroepen gevoelig verhogen. De jongste, lage werkzoekendencijfers van de VDAB tonen bovendien dat de krapte op de arbeidsmarkt snel kan hernemen en we niet alleen naar de werkzoekenden, maar ook naar de niet-beroepsactieven moeten kijken.”

Meer info

 • 08-06-2021
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.