Terug naar overzicht Hoogste aantal zelfstandigen ooit in Limburg

Ruim 90.000 Limburgers oefenen zelfstandige activiteit uit

Alsmaar meer Limburgers kiezen voor een statuut als zelfstandige. Eind vorig jaar waren er dat 91.447, een stijging met 4,2% op jaarbasis. Het is voor de eerste keer dat de provincie de kaap van 90.000 zelfstandigen overschrijdt. De meerderheid oefent een zelfstandige activiteit uit als hoofdberoep, al zijn ook de zelfstandigen in bijberoep en zij die actief zijn na pensioen sterk in opmars. De meeste Limburgse zelfstandigen zijn tussen 50 en 60 jaar oud en actief in de handel, vrije beroepen en bouw. Gedeputeerde voor economie en voorzitter van POM Limburg Tom Vandeput: “De zelfstandigen vormen een belangrijke hoeksteen in de Limburgse economie. Hun inzet, flexibiliteit en creativiteit zorgen voor een belangrijke toegevoegde waarde voor andere ondernemingen en voor de Limburgers. Bovendien groeien heel wat zelfstandigen door naar kmo’s die mensen tewerkstellen. Via tal van initiatieven blijven we het zelfstandig ondernemerschap een duwtje in de rug geven.”

POM Limburg analyseerde zopas de nieuwste Limburgse cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Alvast één conclusie: steeds meer Limburgers kiezen ervoor om hun eigen baas te zijn. Eind 2020 oefenden 91.447 Limburgers een zelfstandige activiteit uit als beroep. De meesten onder hen deden dit in hoofdberoep (62% of 56.751 Limburgers). Bijna 25.000 Limburgers hadden een zelfstandige job als nevenbezigheid (‘bijberoep’) en nagenoeg 10.000 Limburgers waren als zelfstandige actief na hun pensioen.

Gedeputeerde en POM-voorzitter Tom Vandeput: “Corona heeft de Limburger niet afgeschrikt om een eigen zaak te beginnen. Integendeel, nooit eerder telde onze provincie meer zelfstandigen dan het afgelopen jaar. Bovendien nemen de zelfstandigencijfers nu al een aantal jaren op rij toe, waardoor we op 10 jaar tijd kunnen spreken van een stijging van 23% van het aantal zelfstandigen in Limburg.”

Tussen 50 en 60 jaar en actief in de handel, vrije beroepen en bouw
POM Limburg nam ook het profiel van de Limburgse zelfstandige onder de loep. Van de ruim 90.000 Limburgers met een zelfstandig statuut is nagenoeg 1 op de 4 (24,9%) tussen 50 en 60 jaar oud. Globaal kan gesteld worden dat binnen het aantal zelfstandigen zowat 1/3 jonger is dan 40 en 2/3 ouder dan 40. De verdeling van de zelfstandigen naar leeftijd ligt in Limburg in lijn met het Vlaams gemiddelde.

De meeste Limburgse zelfstandigen zijn actief in de handel (21,3%), en dan vooral in de detailhandel. De tweede grootste sector bestaat uit de vrije beroepen en de wetenschappelijke en technische activiteiten (14,0%). Denk hierbij onder meer aan advocaten, ingenieurs, architecten, raadgevers, informatici, …Het aandeel van deze sector in het totaal aantal zelfstandigen is in Limburg merkelijk kleiner dan gemiddeld in Vlaanderen. Het omgekeerde geldt voor de bouwsector, die goed is voor 11,6% van de Limburgse zelfstandigen. Voorts valt het op dat er in de Limburgse horeca enerzijds en landbouw anderzijds nagenoeg even veel zelfstandigen actief zijn (resp. 8,7% en 8,9%).

“De afgelopen jaren hebben we vanuit het provinciaal beleid en vanuit POM Limburg samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties en tal van andere partners heel wat acties ondernomen om het zelfstandig ondernemerschap in onze provincie aan te moedigen. Die inspanningen hebben duidelijk geloond en zullen ook in de komende jaren gecontinueerd worden”, zo besluit gedeputeerde Tom Vandeput.

Meer info

  • 23-09-2021
  • Thema's

    • Kennis
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.