Terug naar overzicht Heb jij een idee om de Limburgse economie te versterken?

Bij de opmaak van SALKturbo, het nieuwe actieplan voor de Limburgse economie, vragen het provinciebestuur en POM Limburg alle Limburgers om mee na te denken over onze toekomstige economie. Heeft u een idee voor innovatieve digitale toepassingen in onze bedrijven? Of weet u hoe we de mobiliteit in onze provincie kunnen verbeteren? Of heeft u het antwoord om alle talenten op onze arbeidsmarkt te benutten? U kan uw ideeën doorsturen via de website www.salkturbo.be. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “Het is voor ons belangrijk dat we de stem van iedere Limburger horen. We moeten samen door de huidige crisis en onze economie versterken voor de toekomst. Heeft u een idee om de Limburgse economie te versterken? Laat het ons zeker weten. Alle ideeën worden overgemaakt aan de experten in de werktafels die zich er verder over buigen.”

Het provinciebestuur en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg werken momenteel, samen met tal van experten uit diverse domeinen, aan SALKturbo. Dat actieplan moet de Limburgse economie doen heropleven en duurzaam versterken voor de toekomst. De experten komen samen in 5 werktafels met als thema’s: Ondernemingsruimte en Energie, Digitalisering, Mobiliteit, Ondernemingsweefsel en Dynamisch talent. Dat zijn meteen ook de thema’s waarvoor iedereen nu via de website www.salkturbo.be een idee kan aanreiken.

Gedeputeerde Tom Vandeput: “SALKturbo is een actieplan van en voor de Limburgers. We staan immers voor dringende economische uitdagingen. Niet in het minst door de economische schade die het coronavirus heeft aangericht, maar ook door de toegenomen globalisering, digitalisering en evolutie naar een koolstofarme economie. We doen dan ook een warme oproep aan alle Limburgers om hun ideeën voor de Limburgse economie van de toekomst aan ons te bezorgen. Door onze krachten te bundelen kunnen we als provincie snel een belangrijke voorsprong nemen in het overwinnen van de huidige economische crisis en onze Limburgse economie duurzaam versterken voor de toekomst.”

Uw idee voor de versterking van de Limburgse economie kan u bezorgen via www.salkturbo.be

  • 05-06-2020
  • Thema's

    • Kennis
    • Ruimte
    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.