Terug naar overzicht Health Campus Limburg vormt centrum van innovatie en digitalisering in de zorg

Onder impuls van POM Limburg en UHasselt kwamen afgelopen donderdag vertegenwoordigers van zorgorganisaties, bedrijven die samenwerken met de zorgsector, kennisinstellingen en overheidsorganisaties samen in het nieuwe Platform Digizorg Limburg. Voorzitter van het platform is prof. Piet Stinissen: “De voorbije periode is duidelijk geworden dat een goede samenwerking tussen deze partijen van cruciaal belang is om de uitdagingen voor de zorgsector aan te pakken. Innovatie en digitalisering bieden enorme mogelijkheden om die samenwerking te bevorderen. De expertise op dat vlak willen we samenbrengen in de Health Campus Limburg, waarvoor POM Limburg momenteel de eerste plannen uittekent aan de universitaire campus in Diepenbeek.”

De zorgsector is een cruciale schakel in de Limburgse economie. Van alle jobs in Limburg situeert bijna 1 op de 6 zich in de zorg. De sector stelt in onze provincie ruim 45.000 mensen tewerk. Maar minstens even belangrijk is het maatschappelijk belang van de sector, wat recent nog eens duidelijk werd aangetoond.

Referentie voor Vlaanderen

Zorg is voor POM Limburg dan ook een belangrijke groeisector, niet alleen inzake tewerkstelling maar ook wat betreft innovatie en digitalisering. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “De voorbije tien jaar is de sector van Health & Care met focus op biotech, medtech en zorg versneld ontwikkeld. Om de sector verder toekomstgericht te innoveren, moet er een sterke wisselwerking komen tussen onderzoek, innovatie, ondernemerschap, opleiding, internationalisatie en communityvorming. Daar willen we nu in investeren met de ontwikkeling van de Health Campus Limburg en de opstart van het Platform Digizorg Limburg. De provincie en POM Limburg willen de Limburgse zorgeconomie op die manier uitbouwen tot een referentie voor Vlaanderen en andere sectoren op het vlak van digitalisering en innovatie.”

Health Campus Limburg

POM Limburg en de provincie Limburg tekenen samen met LRM en UHasselt in op een kapitaalsverhoging van 1,5 miljoen euro voor BioVille, de bio-incubator voor de Health & Care sector. De bedoeling is om rond de incubator een heuse Health Campus Limburg uit te bouwen. Het is een van de zeven campusprojecten die gedeputeerde Tom Vandeput bij het begin van deze legislatuur lanceerde. “POM Limburg werkt momenteel aan een masterplan voor de universitaire campus Diepenbeek, waar de Health Campus Limburg gevestigd is. Er wordt bijkomende ruimte gecreëerd voor (startende) bedrijvigheid, onderzoek & ontwikkeling en opleiding. De Health Campus op de Universitaire Campus moet uitgroeien tot het epicentrum van innovatie en digitalisering in de gezondheidssector”, aldus gedeputeerde Tom Vandeput.

Platform Digizorg Limburg

Voor de inhoudelijke uitbouw van de Health Campus Limburg willen het departement van professor Piet Stinissen van de UHasselt en de divisie DigiZorg van POM Limburg maximaal samenwerken met actoren uit de zorg en bedrijven die samenwerken met de zorg. Om die samenwerking te stimuleren werd het Platform Digizorg Limburg opgericht. Voorzitter Piet Stinissen: “De kruisbestuiving tussen bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstellingen en overheid biedt enorme winstkansen voor de gezondheidszorg in Limburg. Onze provincie kent al enkele jonge bedrijven die de afgelopen jaren sterk gegroeid zijn dankzij hun innovaties voor de zorg, denk maar aan Fibricheck of Ugentec, die allebei overigens ook in het platform zitten. Ook het vroegere netwerk van LifeTechVally/Happy Aging (recent geïntegreerd binnen In4Care vzw) versterkt dit platform. We zijn er sterk van overtuigd dat door samenwerking in innovatie en digitalisering in de zorg, nieuwe kansen ontstaan voor start-ups en KMO’s in onze provincie, die niet alleen verbeterde producten ontwikkelen voor de patiënt maar die ook een positieve impact hebben op de werking van de zorgorganisaties. Het is onze ambitie om Limburg binnen Vlaanderen en daarbuiten hierin een voortrekkersrol te laten opnemen.”

 • 01-07-2020
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.