Terug naar overzicht Frank Zwerts krijgt de sleutel van POM Limburg in handen

Bekijk hier de foto's van het event (© Robin Reynders)

‘POM Limburg, de metamorfose’. Zo luidt de veelbelovende titel van het event dat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM Limburg vanavond organiseert in het gloednieuwe auditorium in Thor Central op het Thor Park in Genk. Onder leiding van transformatiemanager Noël Slangen, tevens interim directeur, onderging de organisatie het afgelopen half jaar een heuse gedaanteverandering met als sluitstuk de aanstelling van Frank Zwerts als nieuwe algemeen directeur en een geplande verhuis naar de Corda Campus. Gedeputeerde voor Economie Erik Gerits is een tevreden voorzitter van de POM: “Met het nieuwe profiel van POM Limburg tonen we de ambitie en gedrevenheid om van de POM een slagkrachtig orgaan te maken dat een sterke rol opneemt in het functioneren van het Limburgs economisch weefsel. Ik wil Noël bedanken voor het krachtdadige veranderingsproces en ik wil Frank alle succes toewensen om de ambities van de vernieuwde POM samen met het team waar te maken.”

POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het provinciaal economisch beleid. Na enkele moeilijke jaren, heeft POM Limburg zichzelf terug op de economische kaart van Limburg gezet. Een druk gevuld werkprogramma voor het najaar en voor volgend jaar zijn daarvan het bewijs. “De afgelopen zes maanden hebben we 24 projecten uitgewerkt en 8 platformen op de sporen gezet, heeft het directiecomité de nodige middelen vrij gemaakt en hebben wij de eerste al in gang gezet. Die projecten zijn ambities, die evolueren, die soms groeien, soms krimpen, soms opzij gezet moeten worden of soms tot op een nog hoger level gebracht moeten worden. Dit event is het startpunt daarvoor.”, aldus afscheidnemend interim directeur Noël Slangen, die het veranderingsproces in goede banen leidde.

Samen

De werking spitst zich toe op drie grote domeinen: ruimtelijke economie, kennisverzameling en kennisdeling en de platform- en projectwerking rond 8 sectoren die van groot belang zijn voor de Limburgse economie. Gedeputeerde Erik Gerits: “Zowel in de sociaaleconomische politiek van ons provinciebestuur als in de hervorming van POM Limburg staat voor mij één woord centraal: SAMEN. We willen de samenhang tussen verschillende actoren en structuren versterken, we willen de samenwerking volgens het triple helix model (bedrijven, kennisinstellingen en overheid) sterk ondersteunen en we willen het samengaan faciliteren om onze Limburgse krachten te verenigen.”

Voor de uitvoering van het Werkprogramma zoekt POM Limburg, vanaf 2018 vanop haar nieuwe locatie op de Corda Campus, naar nauwe samenwerking met andere sociaaleconomische organisaties binnen en buiten Limburg. De werking van Locate in Limburg zal op korte termijn zelfs geïntegreerd worden in die van POM Limburg en dat onder leiding van Frank Zwerts, die reeds langer directeur was van Locate in Limburg en sinds kort ook van POM Limburg. “Subsidiariteit en relevantie zijn voor mij twee belangrijke accenten. POM Limburg zal zich hoofdzakelijk richten op initiatieven die anderen nog niet of onvoldoende oppikken, maar waar wij van geloven dat ze een wezenlijk verschil kunnen maken voor de economische ontwikkeling van Limburg.”, aldus de nieuwe directeur Frank Zwerts.


  • 28-09-2017
  • Thema's

    • Kennis
    • Ruimte
    • Sectoren
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.