Terug naar overzicht Creative Innovation Platform gestart

The best dreams happen when you are awake’. Met deze slagzin startte voorzitter Lode De Cock van het bedrijf Tribù de startmeeting van het Creative Innovation Platform op 22 maart jl. De toon was meteen gezet want de doelstelling van dit platform is om het creatieve DNA van Limburg te versterken.

In dit platform zitten naast sterkhouders uit de creatieve en mature economieook jonge creatieve organisaties. Deze groep wordt versterkt met partners vanuit het onderwijs en Vlaanderen. Inhoudelijk zet dit platform in op de ondersteuning van de Limburgse creatieve economie en wordt er beoogd het ‘creatief en design’ denken te introduceren in andere sectoren. De sterke samenstelling van het platform en de kruisbestuiving tussen de verschillende sectoren zijn cruciale elementen om innovatie in Limburg te stimuleren.

Sectoranalyse van creatieve sector
Tijdens de startmeeting werd a.d.h.v. een analyse van data en cijfers de situatie geschetst van de creatieve economie in Limburg. Hierin zitten enkele blikvangers zoals het aantal starters met een recordgroei van 1.012 ondernemingen in 2016. De creatieve economie wordt getypeerd door een groot aantal zelfstandigen waardoor de sector eerder een bescheiden aandeel heeft in de tewerkstelling maar een belangrijke impact heeft op innovatie. Het is een sector waaraan een uitgebreid aantal voorbereidende opleidingen kan gelinkt worden, die gevolgd worden door een groot aantal Limburgers (14% van aantal Limburgers in Hoger Onderwijs) en met een goed uitgebouwd aanbod in Limburg.

De komende maanden zal dit platform concrete acties ondernemen.

Aantal in Limburg

Aantal in Vlaanderen

Limburgs aandeel in Vlaanderen

Top 3: subsectoren in Limburg + (aantal)

‘Werkgevers’ in 2015

916

7.197

12,7 %

1. Mode (491)
2. Geschreven media/pers (109)
3. Architectuur (102)

‘Zelfstandigen’ (in hoofdbezigheid) in 2015

3.506

30.025

11,7 %

1. Architectuur (1.175)
2. Mode (801)
3. Design (488)

‘Starters’ in 2016

1.012

8.781

11,5 %

1. Computerprogrammering en consultancy (203)
2. Architecten, ingenieurs (162)
3. Kunst en amusement (134)

‘Werknemers’ in loondienst in 2015

3.937

52.429

7,5 %

1. Mode (1.886)
2. Reclame (455)
3. Muziek (323)

‘Omzetcijfers’ in 2015

€ 1,4 miljard

€ 18,3 miljard

7,6 %

1. Mode (€ 799,7 miljoen)
2. Architectuur (€ 142,7 miljoen)
3. Geschreven media/pers (€ 121,5 miljoen)

‘Bruto toegevoegde waarde’ in 2015

€ 400,8 miljoen

€ 5.343,5
miljoen

7,5 %

1. Mode (€ 156,8 miljoen)
2. Architectuur (€ 60,9 miljoen)
3. Reclame (€ 38,6 miljoen)

Bron: Flanders DC, Statbel

Aantal in Limburgse scholen

Aantal Limburgse studenten

Aandeel totaal aantal Limburgse studenten

Top 3 opleidingen in Limburgse scholen

Top 3 opleidingen bij de Limburgse studenten

Situatie ‘Studenten’ Hoger Onderwijs schooljaar 2015-2016

3.046

3.781

14%

1. Toegepaste Informatica (862)
2. Beeldende kunst, onderzoek en vormgeving (352)
3. Architectuur (347)

1. Toegepaste Informatica (834)
2. Communicatiemanagement (403)
3. Beeldende kunst, onderzoek en vormgeving (365)

Bron: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

De uitgebreide sectoranalyse van de Creatieve Economie in Limburg kan u hier downloaden.


 • 27-03-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.