Terug naar overzicht CO-CREATIE NOORD versnelt transitie naar industrie 4.0 voor Noord-Limburgse bedrijven

POM Limburg stoomt Limburg klaar voor Industrie 4.0 waarbij doorgedreven digitalisering en connectiviteit cruciaal zijn. Samen met VLAIO lanceren we een nieuw initiatief: CO-CREATIE NOORD. Doel is om Noord-Limburgse bedrijven te versterken door gerichte samenwerkingstrajecten op te starten.

Noord-Limburgse bedrijven versnellen via samenwerkingen
In dit nieuwe initiatief CO-CREATIE NOORD willen we Noord-Limburgse bedrijven actief stimuleren en samenbrengen met andere bedrijven die (soms voor de hand liggende) oplossingen hebben voor hun uitdagingen. Wat voor de éne afval is, kan een grondstof zijn voor een ander bedrijf, en vaak weten ze dat niet van elkaar. Een ander beoogd resultaat van die Co-creatie is dat door onderlinge samenwerkingen er extra nieuwe diensten kunnen worden aangeboden met omzetverhogend of verder klantenbindend resultaat.

Bij het uittesten van diverse formats om bedrijven te laten samenwerken, is de conclusie dat co-creatie als samenwerkingsvorm de meeste optimale slaagkansen geeft. Gezien alle deelnemers evenveel invloed hebben op het co-creatie proces en dus het resultaat beter sturen, is de kans op slagen groter. De Co-creatie methode is reeds succesvol gebruikt bij het oplossen van complexe vraagstukken en het realiseren van veranderingen. Een goede en gevatte procesbegeleider is cruciaal voor het slagen. POM Limburg en VLAIO zullen samen de rol van procesbegeleider op zich nemen.

Co-creatie rond 4 thema’s
CO-CREATIE NOORD versnelt de invoering van Industrie 4.0 in de Noord-Limburgse bedrijven.Industrie 4.0 staat voor nieuwe technologieën en concepten binnen de kennis- en maakeconomie. Het verwijst in het bijzonder ook naar de doorgedreven digitalisering van de industrie die momenteel plaatsvindt.

Op basis van het huidige ecosysteem in Noord-Limburg en de noden die door de bedrijven werden geformuleerd, focussen we initiëel in de co-creatie op 4 concrete thema’s:

In september en oktober worden hiervoor 4 thematische info-avonden georganiseerd verspreid over Noord-Limburg om de bedrijfsleiders te informeren en het win-win potentieel voor alle partijen te schetsen. Hierna zal het intensievere co-creatie proces van start gaan waarbij op maat van thema en noden specifieke processen worden opgezet. Voor elk thema wordt er beroep gedaan op de kennis van een expert ter zake.

Doelgroep van info-avonden?
Op deze info-avond geven we vrijblijvend meer uitleg over het hele proces. Dit proces is sterk gefocust op concrete output. Samenwerken impliceert ook openheid van de bedrijven: zowel in het formuleren van hun specifieke bedrijfscase als aan het constructief mee werken aan oplossingen. Daarom is het belangrijk dat de beslissings-nemers binnen uw bedrijf hierop aanwezig zijn om goed te kunnen inschatten of dit traject geschikt is voor uw bedrijf

Vierde initiatief van POM Limburg in Noord-Limburg op korte tijd
Met Co-c-Creatie Noord willen we Noord-Limburg verder versnellen. Op dit moment zet POM Limburg reeds op 3 initiatieven in deze regio in.
*Haalbaarheidsonderzoek Corda-Noord
*Geothermische energie
*Materialenroute
Hiermee sluiten we aan op de dynamiek van de ondernemers uit de regio zelf. Zij schreven onder impuls van Focus Noord, de koepelorganisatie van 6 ondernemersclubs samen met de 9 Noord-Limburgse gemeenten een actieplan “Noord-Limburg 2020” om het ondernemen en de tewerkstelling in de regio te vergroten.

Proeftuin voor de rest van Limburg
Het samenwerken via co-creatie willen we eerst verfijnen door de ervaringen in Noord-Limburg. Die keuze is niet zomaar, er is in Noord-Limburg immers een grote diversiteit aan maakbedrijven, maar ook honger naar nieuwe idëen. Indien het initiatief aanslaat zullen we overwegen om dit verder uit te rollen naar de andere speerpunten en Limburgse regio’s.

Meer info per thema of wens je je in te schrijven?:

 • 17-09-2018
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.