Terug naar overzicht Buren met 'benefits': herbekijk het webinar

Een hechte provincie steunt op hechte gemeenten. Elke Limburgse gemeente heeft haar economische sterktes en uitdagingen, en zou van haar buren kunnen leren. Maar kennen we die kenmerken voldoende van elkaar? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de gemeenten? Wat met het verplaatsingsgedrag van de Limburger? Deze en andere vragen worden beantwoord in 'Buren met Benefits', onze nieuwste studie die het sociaaleconomisch weefsel van de Limburgse gemeenten scherper in kaart brengt.

Alvast vier grote conclusies om op verder te bouwen:
1. Noord-Limburg is geen economisch zorgenkind en vormt een sterk ecosysteem met eigen groeipotentieel.
2. De economische uitdagingen in het oosten van de provincie worden sterk onderschat.
3. Hasselt wordt omringd door een 'gouden cirkel' van welstellende gemeenten.
4. Genk en Hasselt verschillen zeer sterk van mekaar op economisch vlak.

Als gemeentebestuur kan je inspiratie opdoen om de economische uitdagingen in je gemeente aan te pakken en de krachten met buurgemeenten te bundelen. Of zoals het gezegde luidt: beter een goede buur dan een verre vriend.


  • 29-03-2021
  • Thema's

    • Kennis
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.