Terug naar overzicht Bijeenkomst en goedkeuring SALKturbo uitgesteld omwille van coronamaatregelen

“Rapport verdient gedegen debat, globale timing niet in gevaar”

30 oktober was de datum waarop de Limburgse taskforce groen licht zou geven voor het SALKturbo-plan. Maar omwille van de corona-beperkingen heeft het dagelijks bestuur van SALKturbo beslist om de bespreking uit te stellen. “In deze fase van de pandemie vonden wij het geen goed idee om een bijeenkomst te organiseren, zelfs met alle mogelijke maatregelen zoals afstand en plexi-schermen. Maar nadat zowat 600 personen en organisaties meegewerkt hebben aan de totstandkoming van het plan, vinden wij het belangrijk dat er een echt debat over het resultaat kan gevoerd worden”, stelt het dagelijks bestuur van SALKturbo.

Eerdaags zal een nieuwe datum vastgelegd worden. Indien deze ook niet fysiek kan doorgaan, zal gekozen worden voor een digitale vergaderwijze die toch voldoende garanties geeft voor een gedetailleerd debat. Aan het plan werd in de afgelopen maanden hard gewerkt door het team van POM Limburg, in samenwerking met UHasselt en de directie ondernemen van het provinciebestuur. Wanneer er een nieuwe datum geprikt is, ontvangen de leden van de taskforce het plan en hebben ze een periode waarin ze het plan kunnen amenderen. Het dagelijks bestuur zal vervolgens een advies verbinden aan de amendementen en zo nodig alternatieven voorstellen. Dat dagelijks bestuur bestaat uit professor en decaan economie Piet Pauwels, algemeen POM Limburg-directeur Noël Slangen, directeur ondernemen van de provincie Bruno Bamps en gedeputeerde van economie en POM-voorzitter Tom Vandeput. Op de bijeenkomst van de taskforce worden dan deze amendementen besproken en wordt het plan finaal goedgekeurd.

Het uitstel zal globaal niet voor vertraging zorgen. Intussen gaan UHasselt en de kenniscel van POM Limburg de nulmeting samenstellen van de indicatoren die voorgesteld worden om de impact te meten. Daarnaast wordt er momenteel gebouwd aan een website waarop alle projectinspiraties die het proces opleverde zullen gepubliceerd worden. Die gaat enkele weken na de lancering van het plan online. Bedrijven, organisaties, instanties en personen die zich in deze projecten willen engageren kunnen hier connecteren om samen bepaalde uitdagingen aan te gaan.

 • 27-10-2020
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.