Terug naar overzicht Bedrijven en POM Limburg starten samen Limburgse waterstofeconomie op

Het consortium onder leiding van POM Limburg bouwt samen aan een waterstoftankstation en productie van groene waterstof

GENK - Elf verschillende bedrijven en organisaties bundelen de krachten in een unieke samenwerking voor de uitbouw van een waterstofeconomie in de regio van Genk. Met dit vooruitstrevend initiatief willen de betrokken partijen hun ambitie kracht bijzetten om een voortrekkersrol te spelen op vlak van duurzame en koolstofarme energie.

Voor individuele bedrijven is het vaak moeilijk om op eigen initiatief een project omtrent waterstof op te starten. POM Limburg coördineert en faciliteert daarom de samenwerking tussen de geïnteresseerde bedrijven en organisaties. Het project draagt de naam ‘Hydrogen Society Limburg’, waarbij op verschillende locaties in de provincie initiatieven rond waterstof opgestart worden. In Genk is onlangs de eerste concrete samenwerking ondertekend. Hier werken de organisaties samen aan de bouw van een waterstoftankstation, de aankoop van waterstofvoertuigen en lokale productie van duurzame waterstof. Dit project past binnen de ambitie van de Vlaamse Regering om in Europa koploper te worden op vlak van waterstof.

Waterstof: brandstof van de toekomst

Waterstof kan worden opgeslagen in tanks op een voertuig, waarna het in een brandstofcel wordt omgezet naar elektriciteit dat een elektromotor aandrijft. Het gebruik van waterstof als brandstof biedt hierbij heel wat voordelen. Zo worden geen schadelijke stoffen zoals CO2, fijnstof of NOx uitgestoten, maar komt enkel water uit de uitlaat. Als waterstof wordt geproduceerd uit groene elektriciteit is het ook een zeer duurzame brandstof. Het gebruik van waterstof is wel wat duurder in vergelijking met batterij-elektrische voertuigen, omdat de omzetting van elektriciteit naar waterstof extra energie vraagt.

Hoe zit het dan met batterij-elektrische voertuigen zoals die van Tesla? Ook al hebben batterij-voertuigen een efficiënter energiegebruik, voertuigen op waterstof kunnen zeer snel bijgetankt worden en hebben een groter bereik. De keuze tussen batterijen of waterstof hangt dus af van de toepassing van het voertuig. Voor grotere personenwagens, bestelwagens, bussen, vuilniswagens en vrachtwagens is waterstof vaak een meer geschikte keuze.

Impact transportsector

De transportsector is er zicht steeds meer van bewust dat schadelijke emissies van vrachtwagens en ander transportverkeer moeten teruggedrongen worden. "Met dit project zet Limburg opnieuw een belangrijke stap in de richting van een koolstofarme economie. Een eerste succesvol project rond waterstof zal ongetwijfeld vervolginitiatieven versnellen. Maak- en logistieke bedrijven die gebruik willen maken van waterstoftechnologie zullen daardoor makkelijker de weg vinden richting Limburg", besluit Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg.

Ambitieuze samenwerking in Genk

Momenteel voert POM Limburg samen met alle partners een voorstudie uit. In de loop van 2021 zullen de resultaten hiervan aantonen welke investeringen en technische ontwikkelingen nodig zijn voor de bouw van het waterstoftankstation en -productie en de aankoop van voertuigen. In 2023 zou het tankstation gebruiksklaar moeten zijn.

Verschillende bedrijven die in en rond Genk gelegen zijn nemen deel aan het project omdat ze willen bijdragen aan een meer koolstofarme samenleving. Supermarktketen Lidl onderzoekt of hun bevoorrading rond Genk vervangen kan worden door voertuigen op waterstof. Ook Limburg.net wil hiervan gebruik maken, want een huisvuilwagen die rijdt op waterstof heeft geen uitstoot en is stiller dan een dieselvoertuig, wat goed nieuws is voor afvalophaling in stedelijke gebieden.

IKEA en H.ESSERS bestuderen om waterstofvoertuigen te gebruiken op hun bedrijventerreinen in Genk. Salvatore Napolitano, CPO van H.ESSERS licht toe: “H.ESSERS is voortdurend op zoek naar duurzame oplossingen om onze ecologische voetafdruk terug te dringen. Een van onze initiatieven in dat kader is een concreet onderzoek naar de haalbaarheid van zero-emission voertuigen op ons bedrijventerrein in Genk.”

Ook de stad Genk wil experimenteren met stadsvoertuigen op basis van duurzame waterstof. “Vanuit stad Genk willen we het goede voorbeeld geven, en op een milieuvriendelijke manier onze inwoners van dienst zijn”, aldus schepen Toon Vandeurzen. Bouwbedrijf Cordeel wil groene waterstof produceren via elektrolyse, waarvoor een locatie dicht bij het tankstation gezocht wordt. Ook Air Liquide, die actief is in de volledige waardeketen van de waterstofeconomie, wil bijkomende duurzame waterstof produceren en zijn technologie leveren voor het verdelen en tanken van de waterstof.

Angelo Bruno van Bruno Service Station voegt hieraan toe: “Een waterstoftankstation is de volgende stap om de logistieke sector te vergroenen. Bruno Service Station zal de uitbouw en uitbating van dit tankstation in Genk onderzoeken”. Voor ondersteuning bij de aankoop van waterstofvoertuigen kan het project rekenen op E-Trucks Europe, een innovatief bedrijf uit Lommel met een jarenlange expertise in het bouwen van voertuigen op waterstof. Ook Waterstofnet vzw, een organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingen op het vlak van duurzame waterstof, ondersteunt dit project.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om te werken met waterstof (productie, gebruik, innovatie, …) en hiervoor samenwerkingen zoeken in Limburg mogen contact opnemen met POM Limburg (rob.cornelissen@pomlimburg.be).

 • 03-12-2020
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

  Contactinformatie

  Corda Campus, gebouw 6B
  Kempische Steenweg 303/bus 101
  B-3500 Hasselt
  T +32 (0)11 300 100

  info@pomlimburg.be
  Routebeschrijving
  Disclaimer
  Privacy

  Contactformulier

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
  POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.