Terug naar overzicht 4.200 voltijdse jobs extra in Limburg in jaar tijd

De jobcreatie in de Limburgse bedrijven kwam het afgelopen jaar in een stroomversnelling. In het eerste kwartaal van 2018 telt Limburg 243.000 voltijdse banen. Dat zijn er 4.200 meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Met een stijgingspercentage van +1,8% doet Limburg het zelfs net iets beter dan Vlaanderen en België (beide +1,6%). “De opverende economische conjunctuur en de uitvoering van het SALK-plan hebben een sterk positieve invloed op de Limburgse arbeidsmarkt”, aldus Frank Zwerts, algemeen directeur van POM Limburg die met haar Kenniscel de cijfers van de RSZ bestudeerde.

Eerder deze week maakte de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) haar snelle ramingen van de tewerkstelling bekend voor het 1e kwartaal van 2018. Daaruit bleek dat er in een jaar tijd 52.000 voltijdse jobs zijn bijgekomen in België, zoals in diverse media is verschenen. De meerderheid van deze bijgekomen jobs (30.700) situeert zich in Vlaanderen. De Kenniscel van POM Limburg analyseerde de cijfers specifiek voor Limburg. De RSZ-cijfers hebben enkel betrekking op loontrekkenden en wijken daardoor enigszins af van de cijfers die de Nationale Bank vandaag bekend maakte.

Bron: RSZ

In Limburg gaat het in dezelfde periode om een toename van 4.200 voltijdse banen, de grootste stijging op jaarbasis sinds 2007, toen de financieel-economische crisis in het najaar uitbrak. Dat betekent dat 13,7% van de voltijdse jobs die er het afgelopen jaar in Vlaanderen werden gecreëerd, zich bevindt in Limburg. Dat percentage ligt iets hoger dan het Limburgse aandeel in Vlaanderen bij andere economische indicatoren zoals het totaal aantal jobs in loondienst (12,5%), het aantal bedrijven (13,0%) of het bruto binnenlands product (10,9%).

Sluiting Ford Genk als referentie (1e kwartaal 2018 vs. 1e kwartaal 2015)

In het eerste kwartaal van dit jaar telde Limburg 243.000 voltijds equivalente banen. Nooit eerder waren zoveel Limburgers aan de slag in het eerste kwartaal van een jaar. Het aantal van begin dit jaar ligt 4,7% hoger dan in het eerste kwartaal van 2015, net na de sluiting van Ford Genk eind 2014. Concreet betekent dit een toename van 10.900 voltijdse jobs in Limburg tussen begin 2015 en begin 2018. Door het verlies aan bijna 6.000 jobs door de sluiting van Ford Genk en haar toeleveranciers eind 2014, bevond Limburg zich begin 2015 uiteraard op een dieptepunt inzake aantal jobs. Mede daardoor presteert Limburg de afgelopen jaren procentueel iets beter dan Vlaanderen en België, waar de toename van het aantal voltijdse banen tussen begin 2015 en begin 2018 respectievelijk +4,0% en +4,1% bedroeg.

Omdat het arbeidsvolume hier wordt uitgedrukt in voltijdse banen, wordt het effect van deeltijdse en flexibele arbeid uitgevlakt. Aangezien gemiddeld in België 7 op de 10 arbeidsplaatsen voltijds zijn, ligt het aantal reële arbeidsplaatsen dus nog hoger dan het aantal arbeidsplaatsen uitgedrukt in voltijdse equivalenten. Daardoor zijn de 243.000 voltijdse banen in Limburg goed voor 310.800 verschillende arbeidsplaatsen, een absoluut record! Ongeveer 65% van alle jobs in loondienst in Limburg situeert zich in de privésector.

Bron: RSZ

Economische conjunctuur en SALK

De opverende economische conjunctuur heeft duidelijk een sterk positieve invloed op de Limburgse arbeidsmarkt. Mede door de grote exportgevoeligheid van Limburg gaat het in goede economische tijden in onze provincie vaak iets beter dan gemiddeld in Vlaanderen. Helaas is het omgekeerde ook waar. Ook de uitvoering van het SALK-plan heeft de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in de creatie van de nieuwe jobs en in de versterking van het economisch weefsel in Limburg. Blijvende inspanningen zijn echter nodig om Limburg economisch te versnellen. De Limburgse werkzaamheidsgraad (aantal Limburgers tussen 20 en 64 jaar dat aan het werk is) ligt immers structureel lager dan de Vlaamse. De meest recente beschikbare officiële cijfers van het Steunpunt Werk uit 2016 tonen een werkzaamheidsgraad van 70,2% in Limburg en 72,6% in Vlaanderen. Niettemin telden de Limburgse bedrijven eind mei in totaal 4.824 openstaande vacatures.

Kenniscel POM Limburg

De Kenniscel van POM Limburg houdt de sociaaleconomische ontwikkeling van Limburg nauwlettend in de gaten door een groot aantal indicatoren op de voet te volgen. Bovendien wordt de capaciteit van de Kenniscel op korte termijn verdubbeld en zal POM Limburg meer dan ooit de referentie worden inzake statistische kennis van de Limburgse economie. Bent u op zoek naar economische cijfergegevens van Limburg en haar gemeenten, aarzel dan niet om de Kenniscel te contacteren via joeri.luyten@pomlimburg.be of tel. 011 300 245.

  • 17-07-2018
  • Thema's

    • Kennis
  • Deel dit artikel via


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.

Contactinformatie

Corda Campus, gebouw 6B
Kempische Steenweg 303/bus 101
B-3500 Hasselt
T +32 (0)11 300 100

info@pomlimburg.be
Routebeschrijving
Disclaimer
Privacy

Contactformulier

Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om dit formlier te kunnen versturen.
POM Limburg is de overkoepelende benaming voor de geïntegreerde werking, projecten en activiteiten van de instellingen POM Limburg, vzw ERSV Limburg en hiermee verbonden instellingen. POM Limburg voert het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg uit.