SALKturbo

Om de impact en resultaten van SALKturbo op de Limburgse economie te beoordelen werken we met meetbare doelstellingen. Voor elk van de ambitielijnen werd daarom in een nulmeting een set van KPI’s vooropgesteld. Een KPI is een meetbare Kritische Performantie Indicator, of een barometer die een signaal geeft over de effectiviteit in en van een ambitielijn. Het meten van deze KPI moet inzichten geven over hoe de ambities in de komende jaren worden gerealiseerd. Daarbij vormen de KPI’s tevens een richtsnoer voor de projecten en initiatieven die binnen SALKturbo worden opgezet. Deze moeten immers bijdragen tot een positieve evolutie op de KPI’s en het versterken van het Limburgse economisch weefsel binnen Vlaanderen en Europa.

Download hier de nulmeting van SALKturbo


Voorafgaand aan de opmaak van het SALKturbo-plan hebben UHasselt, POM Limburg en VDAB Limburg in opdracht van het provinciebestuur en onder leiding van prof. Piet Pauwels een basisanalyse opgemaakt van de evolutie van de Limburgse economie tijdens de afgelopen jaren. In een boeiend webinar licht prof. Pauwels deze analyse toe. In juli werd deze analyse uitgebreid met enkele vergelijkende analyses op gemeentelijk en regionaal niveau.

Download hier de presentatie in pdf-formaat (april 2020)

Download hier de uitbreidingen van de analyse (juli 2020)


Onderdeel 'Jobcreatie'

Onderdeel 'Welvaartscreatie"

Onderdeel 'Economisch weefsel'

Onderdeel 'Dynamisch Talent'


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.