Vergelijkende studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in Limburg

In de periode 2003-2017 kende Limburg verhoudingsgewijs een veel grotere verschuiving van jobs tussen sectoren dan elders in Vlaanderen. Maar, zo blijkt uit deze studie van POM Limburg en UHasselt, deze verschuivingen brachten onvoldoende op in termen van jobcreatie en productiviteitsgroei. De werkgelegenheidsgroei situeerde zich hoofdzakelijk in sectoren met een lage arbeidsproductiviteit, waardoor Limburg inzake productiviteit steeds meer achterop hinkt t.o.v. Vlaanderen. Bovendien heeft die sectorale arbeidsmarktdynamiek ook gevolgen voor de exportpositie van Limburg.

De belangrijkste bevindingen en conclusies uit de studie werden bondig en helder samengevat in een webinar van een 25-tal minuten. U kan dit webinar hieronder bekijken. De volledige ‘Vergelijkende studie van de sectorale arbeidsmarktdynamiek in Limburg’, met diepgaande analyses en uitgebreide methodologische toelichtingen, kan u raadplegen via deze link.  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.