Sectorfiches

Voor de Limburgse speerpuntsectoren heeft POM Limburg handige sectorfiches opgemaakt die in tabelvorm een bondig overzicht bieden van de belangrijkste kerncijfers voor een bepaalde sector. Hoeveel bedrijven en zelfstandigen uit de sector zijn gevestigd in Limburg? Hoeveel arbeidsplaatsen creëren deze bedrijven? Wat is hun omzet en bruto toegevoegde waarde? Hoeveel ondernemingen werden er opgericht en stopgezet? Telt de sector een groeiend aantal vacatures? Al deze cijfers vind je in de fiches, telkens voor Limburg en voor Vlaanderen en telkens met het aandeel van de sector in de totale economie en met de evolutie sinds 2010.

Voorts kan je hieronder een overzicht downloaden met de resultaten van de hele Limburgse economie. Dit overzicht bevat tevens een indeling naar sectoren (ruimer dan de speerpuntsectoren) waardoor je onmiddellijk een duidelijk inzicht krijgt in de samenstelling van de Limburgse economie en in het belang van de diverse sectoren in deze economie.

Download hier de fiches voor de Limburgse economie en de verschillende sectorfiches:


Liever alle fiches gebundeld in één pdf? Download hier.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.