Sectoranalyses

Om een beter inzicht te verschaffen in het economisch DNA van Limburg en ter ondersteuning van de platform- en projectwerking binnen bepaalde sectoren, maakt POM Limburg sectoranalyses op van bepaalde speerpuntsectoren in de Limburgse economie. De analyses bevatten o.a. gegevens m.b.t. tewerkstelling, toegevoegde waarde, bedrijven, onderwijs, ...

Volgende sectoranalyses zijn beschikbaar:


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.