Rapport arbeidspotentieel Limburg (Steunpunt Werk in opdracht van POM Limburg)

De krapte op de arbeidsmarkt nam het voorbije decennium nergens in Vlaanderen sterker toe dan in Limburg. Als de economie straks opnieuw aantrekt, zal die krapte ons parten spelen, te meer door de grote uitstroom van 55-plussers, met een grote vervangingsvraag als gevolg. Een deel van het antwoord op die vervangingsvraag kan gevonden worden bij groepen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. In een nieuwe studie ontleedt het Steunpunt Werk, in opdracht van POM Limburg, vanuit een inclusieve benadering het arbeidspotentieel van groepen die traditioneel minder als arbeidsreserve worden beschouwd: de werkenden en de niet-beroepsactieven. En wat blijkt, hier schuilt wel degelijk nog een aanzienlijk potentieel voor de Limburgse arbeidsmarkt!

Lees hier het rapport


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.