LIRES

Het provinciebestuur van Limburg, de Limburgse steden en gemeenten en de Limburgse sociale partners bundelen hun krachten in een nieuw, ambitieus ontwikkelingsplan voor Limburg: LIRES (Limburgse Regionale Economische samenwerking), waarvan de uitvoering ligt bij het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV) Limburg. Dit plan zal Limburg en haar streken verder op de kaart zetten als een regio met een eigen ontwikkelingskracht en sociaaleconomische identiteit. Een nieuw bestuurlijk model en een strategische sociaaleconomische agendabepaling met hefboomprojecten moeten dit mogelijk maken.

Het plan heeft tot doel om via strategische hefboomprojecten de economisch-stedelijke draagkracht van de Limburgse regio’s te versterken. Om tot de strategische hefboomprojecten te komen, wordt in een eerste fase door onafhankelijke experten een analyse gemaakt van het economisch potentieel van iedere Limburgse regio. In nauwe samenwerking met de burgemeesters van de regio’s zullen er vanuit die analyse zogenaamde hefboomprojecten geselecteerd en uitgewerkt worden. Dit zijn strategische projecten die een bijzonder belang hebben voor de ontwikkeling van de regio en die zich kenmerken door een structurele aanwezigheid in de regio.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van ESF Vlaanderen.

  • Project ID: 6297
  • Oproep: Versterkt Streekbeleid
  • Programma: ESF 2014-2020
  • Prioriteit: 4
  • Project status: In Uitvoering
  • Looptijd van het project: 01/08/2016 tot 31/10/2020

  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.