Tijdelijke werkloosheid


Synthese

  • In navolging van het 1e kwartaal van 2019 nam het aantal tijdelijk werklozen ook in het 2e kwartaal toe t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2018. In Limburg bleef de stijging eerder beperkt tot 4,2% terwijl hun aantal in Vlaanderen steeg met 11,5%.
  • Limburg telt in het 2e kwartaal van 2019 gemiddeld net geen 10.000 tijdelijk werklozen. In Vlaanderen zijn er dat net geen 58.000. Dat komt overeen met een Limburgs aandeel van 17,1% in de Vlaamse tijdelijke werkloosheid. In het 2e kwartaal van 2018 was dat Limburgs aandeel nog 18,3%.


Het verleden heeft aangetoond dat de tijdelijke werkloosheid een goede voorspeller is wat betreft de toekomstige evolutie van de werkgelegenheid. Er bestaat een negatief verband tussen de twee. Wanneer de tijdelijke werkloosheid daalt, stijgt de werkgelegenheid, en vice versa. Een tijdelijk werkloze is een werkloze die door een arbeidsovereenkomst is verbonden waarvan de uitvoering tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, geschorst is. Een werknemer kan tijdelijk werkloos gesteld worden wegens economische oorzaken, technische stoornis, slecht weer, overmacht, collectieve jaarlijkse vakantie, staking of lock-out.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.