Loontrekkenden


Synthese

  • In juni 2019 zijn er volgens de snelle ramingen van de RSZ 306.300 Limburgers aan het werk. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in het 1e kwartaal van dit jaar, maar wel ruim 3.000 meer dan in juni 2018, ofwel net als in Vlaanderen een stijging met 1,0%.
  • Limburg en Vlaanderen houden nu al 3,5 jaar hetzelfde stijgingsritme aan wat betreft het aantal loontrekkenden. Daardoor blijft ook het aandeel van Limburg in de Vlaamse loontrekkenden al lange tijd stabiel op 12,8%. Een aandeel waar zelfs de afgelopen tien jaren nauwelijks van werd afgeweken.


De “Snelle Ramingen van de tewerkgestelde werknemers naar woonplaats” van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) omvatten de werknemers die moeten aangegeven worden aan de RSZ (inclusief het vroegere RSZPPO voor de plaatselijke en provinciale overheden). Aangezien in de betrokken regio’s de overgrote meerderheid werkt in de regio waar ze woont, wordt met deze snelle ramingen naar woonplaats een representatieve indicatie verkregen over de evolutie van de bezoldigde tewerkstelling.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.