Cijfer in de kijker (voorstel januari 2020 v2)

25% van de Limburgse werkzoekenden heeft migratieachtergrond

Werkzoekenden met migratieachtergrond profiteren niet van daling werkloosheid

De arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond blijft een uitermate belangrijk aandachtspunt. De recente VDAB-werkloosheidscijfers tonen aan dat eind 2019 van alle werkzoekenden in Limburg liefst 25% een migratieachtergrond heeft*. In Vlaanderen is dat zelfs 30%. Aandelen die beduidend hoger zijn dan het aandeel van personen met een migratieachtergrond in de totale bevolking op arbeidsleeftijd (zowel in Limburg als in Vlaanderen 12%**). In tegenstelling tot de algemene Limburgse werkloosheidsdaling (-4,8%), is het aantal werkzoekenden met een migratieachtergrond in Limburg bovendien toegenomen tijdens het afgelopen jaar (+2,6%). In Vlaanderen bleef het aantal werklozen met een migratieachtergrond stabiel, terwijl de algemene werkloosheid ook hier gevoelig daalde (-4,2%).

Ook op langere termijn (2009-2019) evolueert het aantal werkzoekenden met met een migratieachtergrond minder gunstig dan de algemene werkloosheid. De evolutie in Limburg verloopt verhoudingsgewijs wel beter dan de Vlaamse (zie figuur 1). Hierdoor nam het aandeel personen met een migratieachtergrond in de werkloosheid in Limburg de afgelopen jaren minder snel toe dan gemiddeld in Vlaanderen. Zowel in Limburg als in Vlaanderen had eind 2009 van alle werkzoekenden 22% een migratieachtergrond. Eind 2019 bedraagt dat aandeel 25% in Limburg en 30% in Vlaanderen.

Binnen Limburg kennen de oud-mijngemeenten Heusden-Zolder (41%), Houthalen-Helchteren (41%), Beringen (38%) en Genk (37%) verhoudingsgewijs de meeste personen met een migratieachtergrond onder hun werkzoekenden, wat in lijn ligt met de samenstelling van de plaatselijke bevolking. In de vijfde oud-mijngemeente, Maasmechelen, blijft dit aandeel ‘beperkt’ tot 28%. In Hasselt en Sint-Truiden heeft 1 op 3 werkzoekenden een migratieachtergrond. Op onderstaande kaart (figuur 2) kan u per gemeente in Vlaanderen het aandeel van de personen met een migratieachtergrond onder de werkzoekenden raadplegen.

Het is duidelijk dat er nog heel wat onbenut arbeidspotentieel aanwezig is bij de werkzoekenden met een migratieachtergrond. Blijvende inspanningen op het gebied van taalverwerving, mobiliteit, integratie, onderwijs, selectie en werving, ondernemerschap, kinderopvang,… zijn dan ook nodig om de afstand van deze personen tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Hier ligt een belangrijke uitdaging om de Limburgse (en Vlaamse) werkzaamheid verder op te krikken en de huidige arbeidsmarkttekorten in te vullen.

* Definitie VDAB: “Werkzoekenden met een migratieachtergrond worden statistisch gedefinieerd als werkzoekenden die een huidige of vorige nationaliteit hebben van buiten de EU-28 of EVA-landen.” (EVA-landen zijn IJsland, Lichtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

** Bron: Steunpunt Werk – Vlaamse Arbeidsrekening (cijfers 2016). Bevolking op arbeidsleeftijd = 15-64 jaar. De migratieachtergrond wordt hier bepaald door vier criteria: de huidige nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit, de eerst gekende nationaliteit van de vader en eerst gekende nationaliteit van de moeder.

Voor meer gedetailleerde werkloosheidscijfers of andere sociaaleconomische cijfers voor Limburg en haar gemeenten kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 15 januari 2020


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.