Ruim 10% minder goederen vervoerd op Limburgse wegen

In 2020 werd in Limburg bijna 25 miljoen ton aan goederen geladen en vervoerd door in België geregistreerde voertuigen (vrachtwagens en trekkers met een laadvermogen van minstens 1 ton). Dat is 12,7% minder dan in 2019. Die Limburgse daling is fors sterker dan in Vlaanderen (-6,3%) en België (-4,1%). Het totale door Belgische voertuigen vervoerde tonnage in binnen- en buitenland daalde tussen 2019 en 2020 met 3,4%. De economische terugval door corona sinds maart 2020 vormt de belangrijkste verklaring voor deze afnames. Maar er is tevens sprake van een geleidelijke verschuiving van het goederenvervoer over de weg naar meer duurzame transportmodi zoals over het water. Zo kende de Belgische binnenscheepvaart in 2020 wel nog een kleine toename van het totale gewicht aan vervoerde goederen t.o.v. 2019.

Van de 25 miljoen ton over de weg vervoerde goederen met laadplaats in Limburg, had ruim 15 miljoen ton als bestemming een losplaats in Limburg (61%). Buiten Limburg werden er vooral goederen vervoerd naar de aangrenzende provincies Antwerpen (2,9 miljoen ton of 12%) en Vlaams-Brabant (1,7 miljoen ton of 7%). Opvallend is dat de overgrote meerderheid van de in Limburg geladen goederen binnen Vlaanderen werd vervoerd (86%). Slechts 1,4 miljoen ton (6%) had Wallonië als bestemming, waarvan meer dan de helft de aangrenzende provincie Luik. Ruim 2 miljoen ton (de resterende 8%) goederen vertrok vanuit Limburg met Belgische vrachtwagens naar het buitenland.

Hoewel het verschil eerder gering is, werden er in 2020 meer goederen in Limburg geladen dan gelost (25 miljoen ton t.o.v. 23 miljoen ton) door Belgische vrachtwagens. 2/3 van de 23 miljoen ton geloste goederen in Limburg werden elders in Limburg geladen. Voorts zijn de goederen hoofdzakelijk afkomstig uit Antwerpen (2,5 miljoen ton of 11%), Vlaams-Brabant (1,3 miljoen ton of 6%) en het buitenland (1,6 miljoen ton of 7%). In tegenstelling tot de algemene tendens nam het volume aan goederen dat vanuit het buitenland werd gelost in Limburg overigens fors toe met 30% in 2020 t.o.v. 2019. Ook de trafiek tussen Limburg en de provincie Namen kende een toename.


Opmerking: bovenstaande heeft enkel betrekking op het goederenvervoer van Belgische vrachtwagens met minstens 1 ton laadvermogen en biedt dus geen volledig beeld van het goederenvervoer over de weg daar buitenlandse vrachtwagens en bestelwagens niet in rekening worden gebracht wegens onvoldoende betrouwbare cijfers.


Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 23 november 2021


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.