Limburg grootste groeier in octrooiaanvragen: +18,4%

Er werden in 2020 bij het Europees Octrooibureau (EPO) 122 octrooien aangevraagd door Limburgse bedrijven. Dit komt neer op een stijging van 18,4% ten aanzien van 2019. Toen waren het er 103. Deze stijging is duidelijk sterker dan gemiddeld in Vlaanderen, waar het aantal octrooiaanvragen vrij stabiel bleef (+1,7%). Verhoudingsgewijs kent Limburg de sterkste stijging in het aantal octrooiaanvragen van alle provincies in Vlaanderen. Vorig jaar was er nog een daling van 12,0% ten opzichte van 2018.

Ondanks de stijging is het Limburgse aandeel binnen Vlaanderen met 7,7% nog steeds het kleinst van alle provincies. Bedrijven in Vlaams-Brabant deden in 2020 de meeste octrooiaanvragen (27,1% van de Vlaamse aanvragen). Dit kan worden verklaard door kennisinstellingen als IMEC en KULeuven die daar gevestigd zijn en tot de top 5 behoren van bedrijven met het meeste aantal aanvragen in België.

Ook indien we de provinciale octrooicijfers bekijken in verhouding tot het aantal inwoners, zien we dat Limburg onderaan staat met 14 aanvragen per 100.000 inwoners. Bovenaan staat Vlaams-Brabant met 37 aanvragen. Daarna volgen Oost-Vlaanderen (25 aanvragen per 100.000 inwoners) en West-Vlaanderen en Antwerpen (met elk 21 aanvragen per 100.000 inwoners).

Als we ook kijken naar de cijfers voor de Waalse provincies valt de provincie Waals-Brabant op, met liefst 53 octrooiaanvragen per 100.000 inwoners. Het is hiermee de provincie met het hoogste aantal aanvragen in verhouding tot haar bevolking.

Gemiddeld in Vlaanderen stijgt de vraag naar octrooien voor het derde jaar op rij (+7,2% in 2018, +5,1% in 2019 en +1,7% in 2020). Vlaanderen staat anno 2020 met 1.580 octrooiaanvragen bij het Europees Octrooibureau op de 11de plaats van alle Europese regio’s. Bijna twee derde van alle aanvragen in België worden ingediend vanuit Vlaanderen. In het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er op jaarbasis een lichte daling in het aantal aangevraagde octrooien.

De stijging van het aantal aangevraagde octrooien in Vlaanderen en – meer nog – in Limburg, is goed nieuws voor onze innovatiekracht. Het is cruciaal dat Limburg nu verder inzet op het verankeren van de kennis binnen onze bedrijven om de economische groei te optimaliseren. De stijging van het aantal octrooien duidt immers op een sterkere focus op onderzoek en ontwikkeling. Dit vergroot de specialisatie en differentiatie van Limburgse bedrijven, de creatie van meer toegevoegde waarde en de welvaart van alle Limburgers.


Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 7 april 2021


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.