Inkomenskloof tussen Limburg en Vlaanderen wordt kleiner

Limburg heeft zijn gemiddeld fiscaal inkomen per inwoner de afgelopen jaren zien stijgen tot 18.793 euro in 2018. Dit is een stijging van 14,5% ten opzichte van 2012. Hierdoor daalt de traditionele inkomenskloof met Vlaanderen tot 6,6%. In 2012 was dat verschil nog 7,7%. Limburg blijft op vlak van gemiddeld inkomen nog steeds lager scoren dan alle andere Vlaamse provincies. Het gemiddeld inkomen wordt berekend door alle netto belastbare inkomens te delen door de totale bevolking.

Als reden voor het verschil tussen Limburg en Vlaanderen wordt vaak verwezen naar de sectorale structuur van de Limburgse economie (minder jobs in IT, financiën, wetenschappelijke activiteiten, …), het gemiddelde opleidingsniveau in Limburg en de ondervertegenwoordiging van grote multinationals in onze provincie. Traditioneel zijn de lonen in de grootste bedrijven hoger dan in de kleinste bedrijven.

Vlaams-Brabant blijft met 21.963 euro koploper op vlak van gemiddeld inkomen per inwoner, gevolgd door de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Limburg kent wel de op één na sterkste toename in inkomen tussen 2012 en 2018. De sterkste stijger is de provincie West-Vlaanderen (+14,7%), terwijl Vlaams-Brabant de laagste toename kent (+11,8%).

Gemeentelijk niveau

Op gemeentelijk niveau ligt het gemiddeld inkomen het hoogst in Hasselt, gevolgd door Alken en Herk-de-Stad. Onder de gemeenten met de laagste gemiddelde inkomens behoren Maasmechelen, Genk en Houthalen-Helchteren. De gemeente Halen kent de sterkste stijging in gemiddeld inkomen per inwoner (+19%). Herstappe buiten beschouwing gelaten, zagen de inwoners van Tongeren de kleinste toename in hun inkomen (+11,3%).

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 12 november 2020


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.