Deel dit artikel via

6,4%: gemiddelde Limburgse werkloosheidsgraad in 2018

De gemiddelde Limburgse werkloosheidsgraad bedroeg 6,4% in 2018. Limburg doet het op die manier even goed als Vlaanderen en bereikt opnieuw het niveau van voor de financieel-economische crisis in 2008. Vooral de sterke daling van 8,5% in 2015 naar 6,4% nu is opvallend.

De werkloosheidsgraad wordt door VDAB berekend als het aandeel niet-werkende werkzoekenden in de beroepsbevolking (werkenden + niet-werkende werkzoekenden).

Sinds 2007 is Limburg binnen Vlaanderen niet langer de minst presterende provincie wat betreft deze indicator. Het is de provincie Antwerpen die met deze twijfelachtige eer gaat lopen. West-Vlaanderen (5,0%) en Vlaams-Brabant (5,4%) zijn de beste leerlingen. Oost-Vlaanderen (6,2%) scoort net als Limburg rond het Vlaams gemiddelde.

Met de dalende werkloosheidsgraad sluit Limburg aan met de ons omringende regio’s zoals Zuid- en Oost-Nederland, Noordrijn-Westfalen, Thüringen of Bremen en drijft onze provincie mooi mee op de internationale economische conjunctuur en de daarmee gepaard gaande extra tewerkstelling. Maar het kan (moet) beter. Om de Limburgse werkloosheid substantieel verder naar beneden te krijgen, liggen er kansen in het terugdringen van de regionale verschillen in Limburg (het Maasland en de vroegere mijngemeenten presteren niet goed) en moet er ingezet worden op het gerichter toeleiden naar werk van werkzoekenden met een kwetsbaarder profiel.

Bron: VDAB (Bewerking: POM Limburg)

Meer info: https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html

Andere data en cijfers? Meer weten over dit onderwerp?

Ben je op zoek naar andere specifieke socio-economische cijfers voor Limburg en haar gemeenten? Aarzel niet om contact op te nemen met de Kenniscel van POM Limburg:

Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be

Publicatiedatum: 24 januari 2019


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.