+2,5%: toename werkloosheid in Limburg in maart 2020

In maart ‘20 telde VDAB in Limburg 25.082 niet-werkende werkzoekenden (nwwz). Dit zijn er 604 meer dan in maart ‘19 of een toename van 2,5%. Voor het eerst sinds 2016, na exact 50 maanden van werkloosheidsdalingen, stijgt daarmee het aantal Limburgse werkzoekenden dat bij VDAB is geregistreerd. De talrijke tijdelijk werklozen zijn in deze cijfers voor alle duidelijkheid niet meegerekend (die worden geregistreerd door RVA).

Hoewel de toename in Limburg met 2,5% op jaarbasis nog relatief beperkt blijft, is ze wel sterker dan gemiddeld in Vlaanderen (+1,3%). Over heel Vlaanderen werden afgelopen maand 186.265 niet-werkende werkzoekenden geteld.

Binnen de provincie kampt Noord-Limburg met de grootste toename. Daar werden 379 nwwz meer geteld dan een jaar geleden (+11,0%). Daarna volgen Midden-Limburg (+204; +2,7%) en West-Limburg (+98; +2,4%). In Zuid-Limburg bleef het aantal nwwz vrij stabiel (+36; +0,7%). Het Maasland is voorlopig de enige Limburgse streek waar het aantal werkzoekenden nog afneemt (-113; -2,8%).

De gevolgen van de coronacrisis laten zich dus al duidelijk gelden in de werkloosheid. Toch is dit ongetwijfeld nog maar een begin van verder stijgende werkloosheidscijfers die er in de komende maanden wellicht zitten aan te komen. Naar verwachting zullen immers heel wat interim- en tijdelijke contracten niet verlengd worden, zullen steeds meer mensen hun reguliere job verliezen (al dan niet na periodes van tijdelijke werkloosheid) en zal de vacaturemarkt in elkaar stuiken.

Toch krijgen verschillende bedrijven door de coronacrisis te maken met plotse vacatures, zoals in de retail, voeding, zorg, land- of tuinbouw. Om deze te bundelen heeft VDAB de #COVID19 vacatures in het leven geroepen. Voor werkzoekenden bieden deze de kans om snel terug aan het werk te geraken. Voor bedrijven is de vacatureplaatsing onder het #COVID19 label een opportuniteit om snel geschikte medewerkers te vinden om acute personeelstekorten in te vullen. Meer info is terug te vinden op deze VDAB-webstek: https://werkgevers.vdab.be/coronacrisis/vacatures

Voor meer gedetailleerde werkloosheidscijfers of andere sociaaleconomische cijfers voor Limburg en haar gemeenten kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 2 april 2020


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.