18,5% minder nieuwe wagens ingeschreven in Limburg in 2020

images/3.pngIn Limburg zijn er in totaal 84.542 personenwagens ingeschreven in 2020 (zowel nieuwe als tweedehandswagens). Dit is het minste van alle Vlaamse provincies maar dit verschil zagen we ook in de afgelopen jaren. T.o.v. 2019 is er een daling van 9,7%. De terugval in vergelijking met 2019 is het grootst in Vlaams-Brabant (-17,1%) en het kleinst in West-Vlaanderen (-8,3%).

Kijken we enkel naar de nieuwe personenwagens, is de daling heel wat forser. In Vlaanderen ging het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens met 21,5% achteruit in 2020. In Limburg is deze daling ook merkbaar maar is de terugval niet zo groot. In 2020 namen de inschrijvingen van nieuwe wagens af met 18,5% t.o.v. een jaar eerder. De inschrijvingen van het aantal tweedehandswagens daalden ook, maar wel heel wat minder sterk dan bij de nieuwe personenwagens: -4,4% in Limburg en -5,0% in Vlaanderen.

Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de coronaregels. Veel fabrieken en showrooms moesten sluiten en er konden tijdelijk geen wagens meer verkocht worden.

Stijging van 123,8% nieuwe hybridevoertuigen in Limburg.

Als we kijken naar de brandstoftypes van de nieuwe personenwagens verkocht in 2020, valt de trend naar een meer duurzaam voertuigenpark op. Het aantal benzinewagens, tot voorheen nog in opmars, kent een terugval in 2020 met 34% in Limburg en 37,5% in Vlaanderen. Ook bij de dieselwagens wordt de neergaande trend verdergezet. In 2020 werden in Limburg nog maar 6.392 nieuwe dieselwagens ingeschreven, ruim de helft minder dan in 2016. Ten opzichte van 2019 gaat het om een daling van 16,4% in Limburg en 25,2% in Vlaanderen.

Daarnaast zien we dat het aantal duurzame types in Vlaanderen en in Limburg sterk toeneemt. Zo is er een verdubbeling van het aantal inschrijvingen van nieuwe hybridevoertuigen (diesel of benzine) ten opzichte van 2019. In 2020 waren er 4.827 inschrijvingen van deze wagens in Limburg tegenover 2.157 in 2019, een stijging van 123,8% (Vlaanderen: +106%). Ook het aantal inschrijvingen voor nieuwe elektrische voertuigen steeg sterk: +57,3% in Limburg en +63,0% in Vlaanderen.

Het grootste aandeel nieuwe personenwagens ingeschreven in 2020 in Limburg blijven benzinemotoren (56,4%). Maar het totale marktaandeel van de nieuwe duurzame wagens (20,2%) komt in de buurt van het aandeel nieuwe dieselmotoren (22,2%). In 2019 bedroeg het aandeel duurzame wagens nog 7,9% wat aangeeft dat hybride en elektrische wagens aan een forse opmars bezig zijn. In Vlaanderen is het aandeel duurzame wagens in het totaal aantal inschrijvingen van personenwagens in 2020 nog iets hoger dan in Limburg (22,4%).

Voor meer gedetailleerde sociaaleconomische cijfers voor Limburg kan u steeds contact opnemen met de Kenniscel van POM Limburg: Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be.

Publicatiedatum: 4 maart 2021


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.