17.074 Limburgse loontrekkenden aan de slag in Nederland

Uit een recente analyse van het Steunpunt Werk blijkt dat in Vlaanderen anno 2016 gemiddeld 30.024 loontrekkenden voor hun werk naar Nederland pendelden. Het gros daarvan (57%) woont in Limburg. Vanuit de provincie Limburg waren namelijk 17.074 loontrekkenden aan de slag in Nederland.

De provincie Antwerpen kent de tweede grootste pendelstroom naar Nederland, met 10.399 loontrekkenden. In de overige provincies gaat het over veel kleinere aantallen: vanuit Oost-Vlaanderen pendelden gemiddeld 1.702 werknemers naar Nederland, vanuit Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen ging het slechts over enkele honderden.

Niet alleen in absolute termen, ook in verhouding tot de totale loontrekkende bevolking is de crossborderactiviteit in Limburg het grootst. Met 17.074 pendelaars is 5,5% van alle loontrekkenden uit Limburg in Nederland actief. Daarbij gaat het wel niet altijd over loontrekkenden met de Belgische nationaliteit, maar vaak ook over Nederlanders die in (Belgisch) Limburg wonen. Dat in Limburg verhoudingsgewijs meer Nederlanders wonen dan in de overige provincies speelt dan ook mee in dit hoge pendelcijfer. Vanuit de provincie Antwerpen, waar in verhouding ook heel wat Nederlanders wonen, pendelt anderzijds maar 1,6% van de Antwerpse loontrekkende bevolking naar Nederland. In de overige provincies zijn de aandelen verwaarloosbaar klein.

De inkomende pendelstromen van Nederland naar Limburg en Antwerpen zijn duidelijk kleiner dan de uitgaande. Vanuit Nederland zijn 2.036 loontrekkenden actief in Limburg, wat leidt tot een negatief pendelsaldo: er zijn 15.038 grenspendelaars meer die van Limburg naar Nederland pendelen, dan omgekeerd. De provincie Antwerpen kent in vergelijking met Limburg meer dan dubbel zoveel inkomende grenspendelaars uit Nederland (4.715), maar heeft eveneens nog een negatief pendelsaldo (-5.684 loontrekkenden). Doordat Oost-Vlaanderen meer loontrekkenden uit Nederland aantrekt dan omgekeerd heeft die provincie wel een positief pendelsaldo (+1.416).

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat het potentieel aan grensoverschrijdende pendel tussen Vlaanderen en Nederland onderbenut blijft. Het versterken van de crossborder samenwerking kan dus ook voor Limburg nog verdere kansen bieden om vraag en aanbod aan weerszijden van de grens nauwer op elkaar af te stemmen.

Meer weten over dit onderwerp of op zoek naar andere sociaaleconomische cijfers voor Limburg en haar gemeenten?

Aarzel niet om contact op te nemen met de Kenniscel van POM Limburg:

Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be

Publicatiedatum: 8 mei 2019


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.