117: aantal Limburgse octrooiaanvragen in 2018

Het images/afb-octrooien-2.jpgaantal octrooiaanvragen van de Limburgse ondernemingen en uitvinders (vb: kennisinstellingen) bij het European Patent Office (EPO) is vorig jaar met 25,8% gestegen van 93 aanvragen in 2017 tot 117 stuks in 2018. Dit is de sterkste stijging van alle Vlaamse provincies.

Op Belgisch niveau noteren de provincies Waals-Brabant (+51,9% tot 243 aanvragen) en Luxemburg (+140,0% tot 12 aanvragen) wel een sterkere stijging. Gezien het verwaarloosbare totaal van de provincie Luxemburg is deze vergelijking minder relevant.

Vlaams-Brabant (360 aanvragen of 15,3% aandeel in de Belgische octrooiaanvragen) dat in 2017 de Belgische rangschikking aanvoerde, wordt in 2018 van de 1e plaats gestoten door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (373 aanvragen, een aandeel van 15,8%) en de provincie Antwerpen (363 aanvragen, een aandeel van 15,4%).

Het Limburgs aandeel in de Belgische patent aanvragen bedraagt 5,0%, het laagste van alle Vlaamse provincies. Binnen België hebben enkel de provincies Henegouwen (3,3% aandeel), Namen (0,8%) en Luxemburg (0,5%) een lager aandeel.

Corrigeren we voor bevolkingsaantal en berekenen we de ratio van aantal patenten per 100.000 inwoners dan zien we de provinciale rangschikking stevig veranderen. Waals-Brabant met 61 patenten per 100.000 inwoners gaat Vlaams-Brabant (32) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (31) vooraf. Limburg volgt met 13 patenten per 100.000 inwoners na alle andere Vlaamse provincies en doet opnieuw enkel beter dan Henegouwen, Namen en Luxemburg

Bij de gewesten was Vlaanderen verantwoordelijk voor 62,9% van alle Belgische octrooiaanvragen, gevolgd door het Waals Gewest (21,2%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (15,8%). Vlaanderen behaalde in 2018 de 11e plaats (in 2017 de 13e) in de lijst van 20 Europese regio’s die de meeste octrooiaanvragen bij het EPO indienden.

Gerekend volgens het aantal Europese octrooiaanvragen in verhouding tot de nationale bevolking was Zwitserland in 2018 opnieuw koploper, met 96 aanvragen per 100.000 inwoners. Op de tweede en derde plaats staan Nederland (42) en Denemarken (41). België neemt nog steeds de achtste plaats in (20 aanvragen per 100.000 inwoners, gestegen van 19), vóór bijvoorbeeld Ierland en Frankrijk en boven het EU-gemiddelde van 14 aanvragen.

Bron: European Patent Office, Departement Economie, Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse overheid.

Verwerking: POM Limburg

Ben je op zoek naar andere specifieke sociaaleconomische cijfers voor Limburg en haar gemeenten? Aarzel niet om contact op te nemen met de Kenniscel van POM Limburg:

Tel. 011 300 100 / E-mail: info@pomlimburg.be

Publicatiedatum: 4 april 2019


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.