Terug naar overzicht E-commerce: concepttafel warehousing

Wat is de huidige stand van zaken op vlak van e-commerce in Limburg? Hoe doen we het ten opzichte van andere regio’s? Waar zitten onze sterktes? En zijn er ook zwakkere plekken? Na de bevraging van een 50-tal Limburgse bedrijven over hun e-commerce gebeuren hebben we wel al wat achtergrondinformatie kunnen verzamelen. Uiteraard willen we u de eerste resultaten niet onthouden.

Het EFRO-project ‘Transitie naar gespecialiseerde logistiek’ voorziet in twee parallelle zogenaamde concepttafels om ideeën te ontwikkelen die de Limburgse e-commerce een boost kunnen geven. Uit ons marktonderzoek bleken de grootste noden en vraagtekens binnen e-commerce te bestaan in het luik transport en het luik warehousing. Vertrekkend vanuit de input vanuit het werkveld, jullie als e-commerce-ondernemers dus, zoeken we naar algemeen toepasbare oplossingen. Kunnen we samen de bestaande obstakels verkleinen?

Kom op dinsdag 17 oktober naar het Huis van de Limburgse ondernemer voor de eerste concepttafel rond transport of op dinsdag 24 oktober voor de eerste concepttafel rond warehousing en geef mee vorm aan de toekomst van de Limburgse e-commerce.


Programma

14u00 Ontvangst met een glas en een hapje
14u15 Stand van zaken e-commerce België
14u35 Conclusies bevraging 50 Limburgse e-commerce bedrijven
14u45 Innovatiecentrum Limburg: Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
15u15 Workshop projectplan horizontale samenwerking e-logistics of e-fulfillment:
Ondernemers werken verschillende pistes verder uit.
16u15 Plenaire voorstelling resultaten en volgende stappen

Inschrijven is gratis:

Concepttafel Transport via deze link.

Concepttafel Warehousing via deze link.

Locatie: Voka – KvK Limburg, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt


Deze concepttafel wordt mede mogelijk gemaakt met de financiële steun van de provincie Limburg, van EFRO (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en van Hermes-cofinanciering.

  • Event datum


    Van: 24-10-2017 14u00

    Tot: 24-10-2017 17u00
  • Thema's

    • Deel dit artikel via


      Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.