Terug naar overzicht De uitbouw van een farma-ecosysteem op de Health Campus | The development of a pharma ecosystem on the Health Campus

Een nieuwe wereldspeler komt naar Limburg.

De komst van wereldspeler Amador Bioscience naar de nieuwe Health Campus zal ongetwijfeld een gunstig effect hebben op het Limburgse ecosysteem van klinische studies.

Maar er is meer.

De vraag naar masters in de Biostatistiek en Biomedische Wetenschappen zal toenemen. Voor het eerst maken deze profielen kans op een internationaal georiënteerde job in Limburg. Een ideale match met de talrijke openstaande vacatures van farmabedrijven.

Er is een farma-momentum, en dat grijpen we met de Health Campus.

Maar wat is farmacologie? Waarom is het interessant voor jou? En hoe kan Limburg een grotere rol spelen in het ontwikkelen van medicijnen? Op deze en meer vragen krijg je op 22 november een antwoord.

SPREKERS

Xiaomin ChenGeneral Manager AMADOR BIOSCIENCE
Introductie van Amador Bioscience.
Sunny ChapelCEO A2PG (Ann Arbor Pharmacometrics Group)
Trainingsprogramma's in de farmacometrie: een globaal overzicht. Waarom hebben we statistici nodig voor farmacometrie?
Nidal Huniti Executive Director & Hoofd Kwantitatieve Klinische Farmacologie REGENERON
Innovatie in kwantitatieve klinische farmacologie optimaliseert klinische ontwikkeling: een integrale benadering van het 'geneesmiddel-ziekte'-model.
Harry Yang ∙ Vice President & Hoofd Biometrie FATE-therapieën
Data science, AI en machine learning in medicijnontwikkeling.
Bing Wang ∙ Voorzitter AMADOR GLOBAL
Modelgeïnformeerde medicijnontwikkeling.
Olivier Thas ∙ Professor Biostatistiek UHASSELT
Biostatistiek en datawetenschappen: klaar voor de toekomst.

PRAKTISCH

maandag 22 november 2021 | 14.00
Theater, Corda Campus
voor iedereen:


 • studenten met interesse in de farma-industrie
 • bedrijven die hun netwerk willen uitbreiden
 • iedereen die de farma-ontwikkelingen in Limburg wil volgen
‣ fysiek of digitaal:
 • eerste inschrijvers welkom op Corda Campus
 • digitaal meevolgen is perfect mogelijk

_____________________________________________________________________________________

A new global player is coming to Limburg.

The arrival of global player Amador Bioscience to the new Health Campus will undoubtedly have a beneficial effect on the Limburg ecosystem of clinical studies.

But there's more.

The demand for masters in Biostatistics and Biomedical Sciences will increase. For the first time, these profiles have a chance of an internationally oriented job in Limburg. An ideal match with the numerous vacancies of pharmaceutical companies.

There is a pharma momentum, and we are seizing that with the Health Campus.

But what is pharmacology? Why is it interesting for you? And how can Limburg play a greater role in medicine development? You will receive an answer to these and more questions on November 22.

SPEAKERS

Xiaomin Chen ∙ General Manager AMADOR BIOSCIENCE
Introduction of Amador Bioscience.
Sunny Chapel ∙ CEO A2PG (Ann Arbor Pharmacometrics Group)
Pharmacometrics training programs: a global overview. Why do we need statisticians for pharmacometrics?
Nidal Huniti Executive Director & Head of Quantitative Clinical Pharmacology REGENERON
Innovation in quantitative clinical pharmacology optimizes clinical development: an integrative drug-disease modeling approach.
Harry YangVP & Head of Biometrics FATE Therapeutics
Data science, AI and machine learning in drug development.
Bing Wang ∙ Chairman AMADOR BIOSCIENCE
Model informed drug development.
Olivier Thas ∙ Professor Biostatistics UHASSELT
Biostatistics and data science: fit for the future.

PRACTICAL

Monday 22 November 2021 | 2 p.m.
Theater, Corda Campus
for everyone:

 • students interested in the pharmaceutical industry
 • companies looking to expand their network
 • anyone who wants to follow the pharmaceutical developments in Limburg

‣ physical or digital:

 • first registrants welcome at Corda Campus
 • follow digitally is perfectly possible


 • Event datum


  Van: 22-11-2021 14u00

  Tot: 22-11-2021 16u00
 • Thema's

  • Deel dit artikel via


    Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.