POM Limburg slaat zijn vleugels uit. De POM-antennes verbinden start-ups, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten met elkaar. Ze bouwen bruggen op het terrein tussen de verschillende sociaaleconomische spelers in Limburg en versterken hun onderlinge signaal.

Hoe doen de POM-antennes dat? Zowel vast, variabel als digitaal.

  • Aanwezigheid in Limburgse incubatoren en op andere relevante plaatsen in het Limburgse veld.
  • Samenbrengen van mature bedrijven en start-ups, bijvoorbeeld in de vorm van matchmaking events. Op die manier wordt innovatie versneld, leren de bedrijven elkaar beter kennen en kunnen start-ups zich sneller ontwikkelen.
  • Faciliteren en versterken van contacten op het terrein, vooral voor strategische projecten in de platformwerking van de zeven speerpuntsectoren.
  • Verbinden van economische netwerken van de Limburgse gemeenten.
  • Spotten van opportuniteiten en de juiste actoren bij elkaar brengen.

Het doel? Nauwere samenwerkingen en meer kennisdeling zorgen voor een beter economisch ecosysteem.


  Sta cookies toe van de categorie "Basisinteracties en functionaliteiten" om onze locatie op Google Maps te kunnen zien.