De Provinciale Ontwikkelmaatschappij van Limburg

POM Limburg maakt studies, geeft advies, stimuleert samenwerking tussen bedrijven, creëert randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat en participeert in bedrijfsinfrastructuur.

Lees meer

POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het socio-economisch beleid van de provincie Limburg. De werking spitst zich toe op drie grote domeinen: Ruimtelijke Economie, Kennisverzameling en kennisdeling, Platform- en projectwerking rond 8 speerpuntsectoren. POM Limburg participeert voorts in innovatieve hefboomprojecten zoals bedrijfsinfrastructuren.

Lees meer

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief