POM Limburg op zoek naar freelance experten

Voor de versterking van haar werking is POM Limburg op zoek naar externe experten binnen een 10-tal domeinen. Ontdek ze hier en stel u snel kandidaat.

Lees meer

SALKturbo moet een realistische versnelling zetten op de Limburgse economie

Onder impuls van gedeputeerde voor Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput en gouverneur Herman Reynders ging op 27 januari jl. SALKturbo van start.

Lees meer

Limburg overtroeft Vlaanderen, maar krapte arbeidsmarkt laat zich voelen

De nieuwe editie van de Limburgradar toont een zeer gunstig beeld van de Limburgse economie. Bovendien doet Limburg het globaal iets beter dan Vlaanderen. Raadpleeg alle resultaten via onderstaande link.

Lees de Limburgradar (editie Januari 2020)

Cijfer in de kijker: 25%

De arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond blijft een belangrijk aandachtspunt. In december 2019 had 25% van de Limburgse werkzoekenden een migratieachterstand. Bovendien profiteerden deze personen het afgelopen jaar niet van de algemene daling van de werkloosheid.

Lees meer

Start Limburgs EnergiePlatform

Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de hernieuwbare energiesector vinden elkaar voortaan in het Limburgs EnergiePlatform (LEP). In dit platform zullen zij werken aan een langetermijnvisie, met als doel de Limburgse energiesector te versnellen. Bovendien concentreren ze zich daarnaast op impactvolle hefboomprojecten die een boost betekenen voor de Limburgse economie.

Lees meer

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg

POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg. De werking spitst zich toe op drie grote domeinen: Ruimtelijke Economie, Kennisverzameling en kennisdeling, Platform- en projectwerking rond 8 speerpuntsectoren. POM Limburg participeert voorts in innovatieve hefboomprojecten zoals bedrijfsinfrastructuren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief