Cijfer in de kijker: 25%

De arbeidsmarktpositie van personen met een migratieachtergrond blijft een belangrijk aandachtspunt. In december 2019 had 25% van de Limburgse werkzoekenden een migratieachterstand. Bovendien profiteerden deze personen het afgelopen jaar niet van de algemene daling van de werkloosheid.

Lees meer

Limburgradar 2e kwartaal 2019 is overwegend gunstig

De groei in investeringen en export is verhoudingsgewijs sterker in Limburg dan in Vlaanderen, maar het aantal faillissementen stijgt sterker in onze provincie. Alle resultaten van het 2e kwartaal van 2019 vindt u in de nieuwe editie van de Limburgradar.

Lees de Limburgradar (editie Oktober 2019)

Start Limburgs EnergiePlatform

Limburgse bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit de hernieuwbare energiesector vinden elkaar voortaan in het Limburgs EnergiePlatform (LEP). In dit platform zullen zij werken aan een langetermijnvisie, met als doel de Limburgse energiesector te versnellen. Bovendien concentreren ze zich daarnaast op impactvolle hefboomprojecten die een boost betekenen voor de Limburgse economie.

Lees meer

Limburgs Platform Circulaire Economie wil kringloopdenken economisch valoriseren

Circulaire economie? Dat draait om het beperken van afval. Om dit te bereiken zijn er nieuwe modellen nodig die grondstoffen terugwinnen, de levensduur van goederen verlengen, die inzetten op het delen van producten in plaats van ze te kopen, enzovoort. In het nieuwe Limburgs Platform Circulaire Economie (LPCE) zullen bedrijven, kennisinstellingen en overheden deze circulaire ideeën omzetten in de praktijk en op die manier duurzame economische groei stimuleren.

Lees meer

Limburgs bouwonderzoek bij een koffiekoek - fotoverslag

Op 5 september 2019 organiseerde het Platform Bouw Limburg (een initiatief van POM Limburg & Confederatie Bouw Limburg) op de Bouwcampus in Diepenbeek een ontbijtsessie over het bouwonderzoek van de Limburgse kennisinstellingen. Meer dan 50 geïnteresseerden uit de bouwsector ontdekten er welke meerwaarde Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL hun bedrijf kunnen bieden.

Bekijk het fotoverslag

Uniek in Vlaanderen: uniform stagecontract voor alle stagiairs verpleegkunde in Limburg

Op 4 februari werd het allereerste uniforme Limburgse stage-contract ondertekend, een Vlaamse primeur. Vanaf nu zullen alle stagiairs verpleegkunde in Limburg aan de slag gaan met 1 uniform stagecontract. Deze actie werd gerealiseerd dankzij de sterke platformwerking binnen de zorgsector, getrokken door POM Limburg.

Lees meer

Hernieuwbare energie en warmte dankzij aardwarmte in N-Limburg o.a. door krachtenbundeling van POM Limburg

Hernieuwbare warmte en energie op basis van Limburgse aardwarmte zou een belangrijke toekomstige stap kunnen zijn voor het klimaat. Vooral het Noorden van onze provincie zou over heel wat potentieel beschikken. Om dit in Bree en Lommel nader te onderzoeken maakt de provincie 126.000 euro vrij. POM Limburg speelde in de voorbereiding een belangrijke rol door in te zetten op krachtenbundeling.

Lees meer

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg

POM Limburg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, is de organisatie die instaat voor de uitvoering van het sociaaleconomisch beleid van de provincie Limburg. De werking spitst zich toe op drie grote domeinen: Ruimtelijke Economie, Kennisverzameling en kennisdeling, Platform- en projectwerking rond 8 speerpuntsectoren. POM Limburg participeert voorts in innovatieve hefboomprojecten zoals bedrijfsinfrastructuren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief